Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsnämnden bär det politiska ansvaret för social- och hälsovården i samarbetsområdet. Nämnden har 16 medlemmar och ersättare, som utses av respektive samarbetskommun. Antalet nämndmedlemmar per kommun bestäms enligt respektive kommuns invånarantal.

Medlemmar 2021 - 2022

Ordinarie (Ersättare), parti, kommun

Annica Haldin (Daniel Tunér), sfp, Jakobstad
annica.haldin@gmail.com, tfn 040 772 0477
Marcus Suojoki (Nina Brännkärr-Friberg), sfp, Jakobstad
marcus.suojoki@multi.fi, tfn 040 585 2346
Christer Tonberg (Oskar Storbacka), sfp, Jakobstad
christer.tonberg@multi.fi, tfn 044 585 1399
Simon Holmstedt (Bjarne Strengell), sdp, Jakobstad
simon.holmstedt@multi.fi, tfn 050 589 2532
Mervi Rantala (Ulla Hellén), sdp, Jakobstad
mervi.rantala23@gmail.com, tfn 050 567 0566
Lisen Sundqvist (Teija Löfholm), v, Jakobstad
lisen.sundqvist@gmail.com, tfn 050 547 8928
Andreas Hjulfors (Daniel Svenlin), kd, Larsmo
andreas.hjulfors@edu.larsmo.fi, tfn 050 563 2666
Bernice Törnqvist (Madeleine Englund-Svenlin), kd, Larsmo
tornqvist.bernice@multi.fi, tfn 050 596 2360
Karita Nynäs (Jan Ray), sfp, Larsmo
karita.nynas@larsmo.fi, tfn 050 343 2915
Mikael Lindvall (Steven Frostdahl) sfp, Nykarleby
mikael.lindvall@nykarleby.fi, tfn 044 767 9339
Maria Palm (Pauliina Peltorinne-Cederström), sfp, Nykarleby
maria.palm@nykarleby.fi, tfn 050 378 9686
Roy Björkman (Roger Frostdahl), sfp, Nykarleby
roy.bjorkman@nykarleby.fi, tfn 050 066 3564
Anja Lillqvist (Lina Sjöskog) sfp, Pedersöre
anja.lillqvist@pedersore.fi, tfn 050 505 9519
Greger Forsblom (Paulina Grön), sfp, Pedersöre
greger.forsblom@pedersore.fi, tfn 050 036 8852
Johanna Holmäng (Roger Eriksson), sfp, Pedersöre
johanna.holmang@pedersore.fi, tfn 050 337 7093
Ralf Lindfors (Benita Finne), kd, Pedersöre
ralf.lindfors@multi.fi, tfn 050 518 2866

Andreas Hjulfors är ordförande och Marcus Suojoki är viceordförande.

T.f. social- och hälsovårdsdirektören Pia-Maria Sjöström är föredragande i social- och hälsovårdsnämnden. Kanslisekreterare Christina Sundqvist är sekreterare.

Kommun- och stadsdirektörerna, en representant för Jakobstads stadsstyrelse och medlemmarna i social- och hälsovårdsverkets ledningsgrupp har närvaro- och yttranderätt.

Nämndens sammanträden hålls i Otto-salen, Malmska. 

Läs mera

 

Senast uppdaterad 22.09.2021