Suomenkielinen jaosto

Social- och hälsovårdsnämndens finskspråkiga sektion har i uppgift att övervaka och stödja att de finskspråkiga klienterna/kunderna betjänas på sitt eget modersmål i enlighet med språklagen.

Suomenkielinen jaosto 2021

Ordinarie (ersättare), parti, kommun

Mervi Rantala (Jaakko Koskela), sdp, Jakobstad
Ralf Lindfors (Benita Finne), kd, Pedersöre
Vesa Suvanto (Ulla Hellén), sdp, Jakobstad
Vesa Peltola (Tuomas Keränen), sfp/kd, Larsmo, Jakobstad
Pauliina Peltorinne-Cederström (Riikka Vestlin), sfp, Nykarleby

Mervi Rantala är ordförande och Ralf Lindfors är viceordförande.

Tf. chef för äldreomsorgen Marketta Koskela är föredragande i sektionen och administrativ sekreterare Tiina Uusitalo är sekreterare.Senast uppdaterad 18.10.2021