Suomenkielinen jaosto

Social- och hälsovårdsnämndens finskspråkiga sektion har i uppgift att övervaka och stödja att de finskspråkiga klienterna/kunderna betjänas på sitt eget modersmål i enlighet med språklagen.

Suomenkielinen jaosto 2017 - 2021

Ordinarie (ersättare), parti, kommun

Mervi Rantala (Jaakko Koskela), sdp, Jakobstad
Tarja Häll (Esa Lantto), sfp/kd, Pedersöre, Larsmo
Vesa Suvanto (Ulla Hellén), sdp, Jakobstad
Vesa Peltola (Tuomas Keränen), sfp/kd, Larsmo, Jakobstad
Riikka Vestlin (Jari Määttä), sfp/obunden, Nykarleby

Mervi Rantala är ordförande och Tarja Häll är viceordförande.

Tf. chef för äldreomsorgen Marketta Koskela är föredragande i sektionen och administrativ sekreterare Tiina Uusitalo är sekreterare.Senast uppdaterad 10.03.2021