Om social- och hälsovårdsverket

Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre har ett gemensamt samarbetsområde där primärvård, lokalt producerad specialsjukvård, socialomsorg (ej barndagvård), äldreomsorg och miljöhälsovård ingår. Staden Jakobstad är värdkommun och verksamheten styrs av en gemensam social- och hälsovårdsnämnd. Nämnden har 16 medlemmar från samarbetsområdets fyra kommuner.  
 
Verksamheten betjänar ca n. 43.136 invånare (1.1.2017). Samarbetsområdet är tvåspråkigt med svenska som majoritetsspråk. Tf. social- och hälsovårdsdirektör Pia-Maria Sjöström är chef för social- och hälsovårdsverket med ca 1.600 anställda.

Verksamhetsidé

Social- och hälsovårdsverket bidrar till välfärd och god hälsa för nejdens befolkning. Social- och hälsovården skall genom förebyggande arbete lindra negativa effekter av social otrygghet, sjukdom och ohälsosam livsmiljö. Därigenom skapas livskvalitet och god arbetsförmåga för vår befolkning. Verksamheten ska ge trygghet genom en jämlik samt värdig vård och omsorg åt alla som behöver. 

Värdegrund 
Organisationsstruktur 

Vision 2020

En välmående och frisk befolkning. Detta uppnås genom en social- och hälsovård, som främjar trygghet och god hälsa, med iakttagande av kostnadseffektiva och moderna arbetssätt samt ändamålsenlig struktur så att kommunernas beslut om en behärskad kostnadsutveckling iakttas. 

Strategisk målsättning

Att tillsammans med andra sektorer uppnå en god hälsa och ett gott välbefinnande för vår befolkning.
Att vår befolkning får en god och kvalitativ service som motsvarar behoven.

Vår verksamhet riktar sig till/består av

Senast uppdaterad 16.12.2020