Registerbeskrivningar

 Begäran om utredning av logguppgifter i patient-/klientregister

 

Gemensamma registerbeskrivningar

Hälso- och sjukvård

Socialomsorg

Äldreomsorg

Miljöhälsovård

Personalförvaltning

 

Hemsidan, sociala medier och broschyrer

 

Senast uppdaterad 14.04.2020