Statistikjämförelser

Vid behov kan du beställa jämförande statistik av Peter Granholm (Utvecklingsenheten).

Social- och hälsovård

Primärvård

Specialsjukvård

Barn Ungdom

Vuxna

Äldre

Kommunernas kostnader och jämförande statistik som bakgrund till strategin

Behandlingstider och kötider

Statistik framtagen för landskapet Österbotten

 

Senast uppdaterad 04.12.2019