Asiakastyytyväisyys

Toiminnan seurannan ja kehittämisen parantamiseksi sosiaali- ja terveysvirasto kerää asiakaspalautetta palautelaitteiden avulla. Palautteesta lasketaan kansainvälisesti käytetty suositteluindeksi NPS, joka mittaa palvelun asiakastyytyväisyyttä. NPS voi olla -100:n ja 100:n välillä. Nollan ylittävää lukua pi­detään ylei­ses­ti hyväksyttävänä ja 50:n ylittävää lukua katsotaan erinomaiseksi. Mitä korkeampi mittarin luku on, sitä tyytyväisempiä asiakkaamme ovat.NPS hemli maaliskuu ny
NPS TammikuuHelmikuu

Asiakastyytyväisyysmittari näytti helmikuussa - maaliskuussa 55 NPS-pistettä. Tammikuussa - helmikuussa 2020 mittari näytti 60 NPS-pistettä.  

Viimeksi muokattu 07.04.2020