Asiakastyytyväisyys

Toiminnan seurannan ja kehittämisen parantamiseksi sosiaali- ja terveysvirasto kerää asiakaspalautetta palautelaitteiden avulla. Palautteesta lasketaan kansainvälisesti käytetty suositteluindeksi NPS, joka mittaa palvelun asiakastyytyväisyyttä. NPS voi olla -100:n ja 100:n välillä. Nollan ylittävää lukua pi­detään ylei­ses­ti hyväksyttävänä ja 50:n ylittävää lukua katsotaan erinomaiseksi. Mitä korkeampi mittarin luku on, sitä tyytyväisempiä asiakkaamme ovat.

  

APRIL21MAJ21

 

Asiakastyytyväisyysmittari näytti toukokuussa 2021 84 NPS-pistettä ja huhtikuussa 67 pistettä.

 

Viimeksi muokattu 01.06.2021