Asiakastyytyväisyys

Toiminnan seurannan ja kehittämisen parantamiseksi sosiaali- ja terveysvirasto kerää asiakaspalautetta palautelaitteiden avulla. Palautteesta lasketaan kansainvälisesti käytetty suositteluindeksi NPS, joka mittaa palvelun asiakastyytyväisyyttä. NPS voi olla -100:n ja 100:n välillä. Nollan ylittävää lukua pi­detään ylei­ses­ti hyväksyttävänä ja 50:n ylittävää lukua katsotaan erinomaiseksi. Mitä korkeampi mittarin luku on, sitä tyytyväisempiä asiakkaamme ovat.

   NPS MARS 2021
NPS februari 2021

 

Asiakastyytyväisyysmittari näytti maaliskuussa 2021 65 NPS-pistettä ja helmikuussa 72 pistettä.

Viimeksi muokattu 30.04.2021