Arvonlisäverottomat yksityiset palvelut

Koti- ja tukipalvelujen (mm. ateriapalvelu, vaatehuolto, siivouspalvelu, kylvetyspalvelu ja saattajapalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut) myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuoltona sosiaalihuoltoa tarvitsevalle asiakkaalle. Yksityiset palveluntuottajat saavat myydä sosiaalihuollon palveluita arvonlisäverottomasti ainoastaan niissä tapauksissa, joissa toiminta on sosiaaliviranomaisten hyväksymää ja valvomaa. Lue lisää ilmoituksenvaraisista palveluista

  • Yritys on tehnyt sosiaali- ja terveysvirastoon ilmoituksen muiden kuin ympärivuorokautisten palvelujen tuottamisesta. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, missä kunnassa/kunnissa palveluntuottaja toimii. Ilmoitus täytyy tehdä myös kotipalvelujen tukipalvelujen tuottamisesta, esimerkiksi siivouspalveluista. Palveluntuottajan on ilmoitettava toiminnastaan siihen kuntaan, jossa tuottaja toimii. Jos palveluntuottaja toimii yhteistoiminta-alueen ulkopuolisissa kunnissa, ilmoitus täytyy tehdä myös niihin kuntiin.
  • Yritys on tehnyt palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa.
  • Yritys on tehnyt asiakkaan kanssa palvelusopimuksen, josta ilmenee, minkälaista palvelua asiakas tarvitsee ja kuinka usein.
  • Yrityksellä on vastuuhenkilö, joka vastaa palvelujen laadusta.
  • Yrityksellä on omavalvontasuunnitelma.

Kun toimintasi sosiaalihuollon palvelujen tuottajana on hyväksytty, asiakas voi olla sinuun yhteydessä ostaakseen palveluita.

Kun yllä mainitut kriteerit täyttyvät, yrityksesi voi laskuttaa tuotetun palvelun arvonlisäverottomana. Arvonlisäveron osuus hinnasta on 24 %. Asiakas voi lisäksi käyttää kotitalousvähennystä veroilmoituksessaan.

Sosiaaliviranomaiset valvovat toimintaa.

Sosiaali- ja terveysvirastoon on ilmoitettava, jos toiminta loppuu tai muuttuu tai jos vastuuhenkilöt vaihtuvat.

Yksityisiksi sosiaalihuollon palveluntuottajiksi haluavien tuottajien tulee toimittaa

  • täytetty hakemuslomake liitteineen
  • omavalvontasuunnitelma (kuuden kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta)

Lisätietoa menettelystä on sivulla ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta sekä aluehallintoviraston verkkosivuilla.

Veroviranomaiset antavat tietoa siitä, miten tuottajana toimit verotuksen suhteen. Verohallinto on antanut 1.10.2011 voimaan tulleen ohjeen sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotuksesta (604/40/2011)

Lue lisää

Oletko asiakas ja tarvitset tietoa toiminnasta?

 

Viimeksi muokattu 29.12.2020