Palvelusetelit

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteleistä annetun lain (569/2009) 1 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelien tarkoituksena on lisätä asiakkaan ja potilaan valinnanmahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä elinkeinotoimen ja yksityisten palvelujentuottajien yhteistyötä.

Palveluseteli on yksi vaihtoehto, jolla sosiaali- ja terveysvirasto järjestää palveluja asukkaille. Sen lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto tuottaa palveluja itse. Palvelun myöntäminen perustuu aina palvelutarpeen arviointiin, jonka tekee sosiaali- ja terveysviraston ammattilainen. Palvelusetelillä voit itse valita palveluntuottajan, jonka sosiaali- ja terveysvirasto on hyväksynyt määriteltyjen laatukriteereiden mukaisesti.

Asiakas voi sopia palveluntuottajan kanssa muista palveluista palvelusetelillä myönnettyjen palveluiden lisäksi, mutta silloin asiakas maksaa niistä täyden hinnan.

Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei saa Kelan korvausta eikä kotitalousvähennystä.

Asiakkaan ja palveluntuottajan sopiessa palvelusetelipalvelusta sosiaali- ja terveysvirasto ei ole sopimusosapuolena, koska kyseessä on asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus.

Viimeksi muokattu 05.11.2020