Kutsu

Tk-vastaanotot

Ota itse yhteyttä puhelinneuvontaan saadaksesi ajan lääkärille tai sairaanhoitajalle.  

Diabetesvastaanotto

Saat kutsun 1-tyypin ja 2-tyypin diabeteksen seurantatarkastuksiin.

Neuvolat

Ota yhteyttä omaan terveydenhoitajaasi saadaksesi ajan terveydenhoitajalle tai neuvolalääkärille.

Seulonnat

Saat kutsun silmänpohjakuvaukseen, Papa-seulontaan ja seulontamammografiaan.

Suun terveydenhuolto

Hammashoitoon kutsutaan kaikki 0 ikävuodesta 15 ikävuoteen saakka (vuosiluokkaan 9 saakka). Lähetämme myös 16- ja 17-vuotiaille kehotuksen ajan varaamiseen. Muiden on varattava aika itse.
 
Mielenterveyskeskus

Yksikön saatua lähetteesi/ajanvarauksesi saat kutsun meiltä hoidon arvion mukaisesti ja aikojen vapautuessa.

Osastot ja poliklinikat

Yksikön saatua lähetteesi saat kutsun meiltä lääkärin hoidon arvion mukaisesti ja aikojen vapautuessa. Voit myös saada ilmoituksen arvioidusta jonotusajasta, jolloin kutsu lähetetään myöhemmin.

Kutsussa on tietoa siitä, miten voit valmistautua käyntiisi sekä tietoa mahdollisista edeltävistä tutkimuksista ja yhteydenotosta ennen leikkausta.

Joihinkin yksiköihin saat kutsun puhelimitse.

Ota yhteys kyseiseen yksikköön, jos sinulla on kysyttävää! 

Viimeksi muokattu 02.07.2018