Maksukatto

Maksukatto on 683 euroa kalenterivuotta kohden ja saat vapaakortin maksukaton täytettyä. Maksukatossa otetaan huomioon vain julkisen sairaanhoidon hoitomaksut. Maksu peruuttamatta ja käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta (sakkomaksu) sekä todistusmaksut eivät kerrytä maksukattoa. Katso koko lista alla.

Vapaakortin antaa se toimintayksikkö (sairaala, tk, laitos), jossa maksukatto on täyttynyt. Asiakkaan tulee itse seurata maksukaton täyttymistä. Vapaakortin saamiseksi asiakkaan on esitettävä kuitit ja muut tositteet maksetuista hoitomaksuista.


Maksukattoa kerryttävät hoitomaksut:

 • Hoitopäivämaksu/vrk, lyhytaikainen laitoshoito, intervallihoito tai kuntoutushoito 48,90 €
 • Päivä- tai yöhoito osastoilla 22,50 €
 • Lääkinnällinen kuntoutus 16,90 €
 • Sarjahoito 11,40 €
 • Yksilöllinen fysio-, puhe- ja toimintaterapia 11,40 €
 • Lääkärikäyntimaksu 20,60 €
 • Päivystysmaksu sekä päivystyksen yömaksu 28,30 €
 • Käynti eriksoislääkärin luona päivystyksessä/41,20 €
 • Kotisairaalamaksut 18,90 €/12,00 €
 • Poliklinikkamaksu 41,20 €
 • Toimenpidepoliklinikkamaksu 41,20 €
 • Sairaanhoitajien/terveydenhoitajien käyntimaksu 11,40 €

Alle 18-vuotiaiden lasten maksut otetaan huomioon yhden huoltajan maksukatossa. Maksukaton täytyttyä annetaan vapaakortti yhdelle huoltajalle sekä perheen alle 18-vuotiaille lapsille.


Maksukaton täytyttyä peritään 22,50 € seuraavista:

 • Hoitopäivämaksu/vrk (ennen maksukaton täytyttyä 48,90 €)
 • Lyhytaikainen laitoshoito (ennen maksukaton täytyttyä 48,90 €)
 • Intervallihoito (ennen maksukaton täytyttyä 48,90 €)
 • Kuntoutus (ennen maksukaton täytyttyä 48,90 €)

Maksukaton täytyttyä maksua ei peritä seuraavista:

 • Päivä- tai yöhoito osastoilla
 • Lääkinnällinen kuntoutus (tk/sairaala 16,90 €, yksityiset 11,40 €)
 • Sarjahoito (esim. dialyysi)
 • Yksilöllinen fysio-, puhe-, ja toimintaterapia
 • Lääkärikäynnit
 • Poliklinikkakäynnit
 • Päivystysmaksu
 • Toimenpidepoliklinikkakäynnit
 • Kotisairaalakäynnit
 • Sairaanhoitaja-/terveydenhoitajakäynnit

 

Hoitomaksut, jotka eivät kerrytä maksukattoa:

 • Pitkäaikainen laitoshoito (pitkäaikaishoitomaksu)
 • Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut (AML 6 b)
 • Kotihoito
 • Hammashoito
 • Sairaankuljetus
 • Yksityinen fysioterapia
 • Yksityiset lääkärikäynti- ja hoitopäivämaksu
 • Vakuutusyhtiön korvaama hoito
 • Toimeentulotuesta annetun lain nojalla korvattavat maksut
 • Todistusmaksut
 • Palvelusetelin omavastuuosuus
 • Sakkomaksut (maksu peruuttamatta ja käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta)

Ota yhteys, jos sinulla on kysyttävää!

Viimeksi muokattu 23.03.2021