Maksut, ikääntyneet

 

Eräät maksut muuttuvat maksukaton täyttymisen jälkeen.


Potilaslaskutus
Yleistä tietoa maksuista

Pikalinkkit:
Dementia-asuminen
Intervallihoito
Kotihoito
Kotihoidon tukipalvelut


Muistinneuvonta
Omaishoito
Pitkäaikaishoito
Tehostettu palveluasuminen


 

Kotihoidon tukipalvelut (palveluohjaus)

Kotihoidon tukipalveluilla on kiinteä maksu.

  2020


Omaishoitajan sijaistaminen

 • Kertamaksu
11,40 €


Kylvetyspalvelu

Kun henkilöstö avustaa

 • Kertamaksu
6,00 €


Päivätoiminta

 • Päiväkeskus koko päivä

12,60 €


Asioiden hoitamisen apu

 • Kertamaksu

12,00 €

 

 


Saattajapalvelu

 • Tuntimaksu

12,00 €


Ruokapalvelu

 • Kotiinkuljetus


8,20 €


Ruokapalvelu

 • Annosmaksu

 

6,50 €


Vaatehuoltopalvelu

 • Koneellinen
6,80 €


Siivouspalvelu, palveluseteli

 • Sotainvalidit

Setelin arvo 31,00 €


Kuljetuspalvelu

Päiväkeskus/sauna/kylpy

 

4,00 €


Turvapuhelin

 • Kuukausimaksu
 • Soneco Call Care ei enää voimassa
24,00 €

Alkuun

 

Muistinneuvonta, Omaishoito

  2020


Muistineuvonta

 • Lääkärikäynti

20,60 €


Muistineuvonta

 • Käynti muistihoitajan luona 3 kertaa kalenterivuoden aikana 1.8.2017 alkaen. Tarkoittaa kartoitusta, lääkkeiden seurantakäyntiä, käyntiä 6 kk kuluttua ja toistuvia kontrollikäyntejä

 • Muut muistihoitajan täydentävät käynnit ovat maksuttomia

11,40 €

 

Omaishoito

 • Palvelut omaishoitajan vapaapäivänä

11,40 €

Alkuun

 

Kotihoidon maksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92) ja asetuksen (912/92) mukaan kotona annettavasta palvelusta voidaan periä joko kuukausimaksu tai tilapäinen maksu. Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen 9. §:n 1. momentin 1. kohdassa tarkoitettua kotipalvelua sekä kotisairaanhoitoa.

Kotihoidon maksut lasketaan palvelujen määrän ja asiakkaan tulojen mukaan.

Jatkuvasta ja säännöllisestä hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesta kotona annettavasta palvelusta peritään viikottaisten käyntikertojen, perheen koon ja bruttotulojen mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu.

 

2020


Hoitosuunnitelman mukaista kotihoitoa

 • Todellisen tuntimäärän mukaan

Taulukko


Kotipalvelu

 • Tilapäinen kotikäynti

 • Tuntimaksu

12,00 €


Kotisairaanhoito

 • Tilapäinen kotikäynti, käyntimaksu

12,00 €

 • Lääkärin kotikäynti, käyntimaksu

18,90 €


Laboratoriohoitajan kotikäynti

 • Kotikäynti

 • Käyntimaksu

12,00 €

Alkuun

 

Tehostettu palveluasuminen, Dementia-asuminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92) ja asetuksen (912/92) mukaan kotona annettavasta palvelusta voidaan periä joko kuukausimaksu tai tilapäinen maksu. Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen 9. §:n 1. momentin 1. kohdassa tarkoitettua kotipalvelua sekä kotisairaanhoitoa.

Palveluasumisen maksut lasketaan kotihoidon taulukon ja asiakkaan tulojen mukaan.

Jatkuvasta ja säännöllisestä hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesta kotona annettavasta palvelusta peritään viikottaisten käyntikertojen, perheen koon ja bruttotulojen mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu.

 

2020

Asukkaiden palvelumaksu kunnan omissa palveluasumis-yksiköissä

 • Kuukausimaksu

 • Turvapalvelut 24 h/vuorokausi, siivousmateriaalit, vaatehuolto ja siivous sisältyy maksuun

36,00 €


Hoitomaksu

 • Taulukon mukaan

35 % bruttotuloista

Taulukko


Ateriamaksu

 • Vuorokausimaksu

11,80 €

 • Kuukausimaksu

354,00 €


Vuokra

Vuokrasopimuksen mukaan


Asiakkaan suojattu osa on vähintään

220,00 euroa/kuukausi

Alkuun

 

Pitkäaikaishoito (osastot)

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa (osastot) olevan henkilön laitoshoidon maksu määräytyy tulojen mukaan.

Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista, silloin kun laitoshoidossa on pienempituloinen puoliso, molemmat puolisot tai yksinäinen ihminen.

Jos laitoshoidossa suurempituloinen puoliso, hoitomaksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista.

Asiakkaalla on mahdollisuus hakea ja saada KELAsta eläkkeensaajan hoitotukea.

Asiakasmaksut perustuvat sosiaali- terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin 734/1992 ja asetukseen 912/1992.

  2020
Pitkäaikaismaksu
 • Kuukausimaksu
85 % av nettotuloista
Asiakkaan suojattu osa on vähintään
 • Enimmäismaksu määräytyy todellisten kustannusten mukaan.
110,00 €/kuukausi

Alkuun

 

Intervallihoito, päivä- ja yöhoito (vanhainkodit, geriatrian osasto)

  2020


Intervallihoito

 • Lyhytaikaishoito


48,90 €
 • Maksukaton jälkeen

22,50 €


Päivä- ja yöhoito

 • Päivä- tai yömaksu

22,50 €

Alkuun

Viimeksi muokattu 15.03.2021