Maksut, ikääntyneet

 

Hinnat muuttuvat 1.1.2020

Eräät maksut muuttuvat maksukaton täyttymisen jälkeen.


Potilaslaskutus
Yleistä tietoa maksuista

Pikalinkkit:
Dementia-asuminen
Intervallihoito
Kotihoito
Kotihoidon tukipalvelut


Muistinneuvonta
Omaishoito
Pitkäaikaishoito
Tehostettu palveluasuminen


 

Kotihoidon tukipalvelut (palveluohjaus)

Kotihoidon tukipalveluilla on kiinteä maksu.

  2020
Omaishoitajan sijaistaminen
 • Kertamaksu
11,40 €
Kylvetyspalvelu

Kun henkilöstö avustaa

 • Kertamaksu
6,00 €
Päivätoiminta
 • Päiväkeskus koko päivä
12,60 €
Asioiden hoitamisen apu
 • Kertamaksu
12,00 €
   
Saattajapalvelu
 • Tuntimaksu
12,00 €
Ruokapalvelu
 • Kotiinkuljetus

8,20 €
Ruokapalvelu
 • Annosmaksu

 

6,50 €

Siivouspalvelu, palveluseteli
 • Sotainvalidit
Setelin arvo 31,00 €
Kuljetuspalvelu

Päiväkeskus/sauna/kylpy

 

4,00 €

Turvapuhelin
 • Kuukausimaksu
 • Soneco Call Care ei enää voimassa
24,00 €

Alkuun

 

Muistinneuvonta, Omaishoito

  2020
Muistineuvonta
 • Lääkärikäynti
20,60 €
Muistineuvonta
 • Käynti muistihoitajan luona 3 kertaa kalenterivuoden aikana 1.8.2017 alkaen. Tarkoittaa kartoitusta, lääkkeiden seurantakäyntiä, käyntiä 6 kk kuluttua ja toistuvia kontrollikäyntejä
 • Muut muistihoitajan täydentävät käynnit ovat maksuttomia
11,40 €

 

Omaishoito
 • Palvelut omaishoitajan vapaapäivänä
11,40 €

Alkuun

 

Kotihoidon maksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92) ja asetuksen (912/92) mukaan kotona annettavasta palvelusta voidaan periä joko kuukausimaksu tai tilapäinen maksu. Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen 9. §:n 1. momentin 1. kohdassa tarkoitettua kotipalvelua sekä kotisairaanhoitoa.

Kotihoidon maksut lasketaan palvelujen määrän ja asiakkaan tulojen mukaan.

Jatkuvasta ja säännöllisestä hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesta kotona annettavasta palvelusta peritään viikottaisten käyntikertojen, perheen koon ja bruttotulojen mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu.

  2020
Hoitosuunnitelman mukaista kotihoitoa
 • Todellisen tuntimäärän mukaan
Taulukko
Kotipalvelu
 • Tilapäinen kotikäynti
 • Tuntimaksu
12,00 €
Kotisairaanhoito
 • Tilapäinen kotikäynti, käyntimaksu

12,00 €
 • Lääkärin kotikäynti, käyntimaksu
18,90 €
Laboratoriohoitajan kotikäynti
 • Kotikäynti
 • Käyntimaksu
12,00 €

Alkuun

 

Tehostettu palveluasuminen, Dementia-asuminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92) ja asetuksen (912/92) mukaan kotona annettavasta palvelusta voidaan periä joko kuukausimaksu tai tilapäinen maksu. Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen 9. §:n 1. momentin 1. kohdassa tarkoitettua kotipalvelua sekä kotisairaanhoitoa.

Palveluasumisen maksut lasketaan kotihoidon taulukon ja asiakkaan tulojen mukaan.

Jatkuvasta ja säännöllisestä hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesta kotona annettavasta palvelusta peritään viikottaisten käyntikertojen, perheen koon ja bruttotulojen mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu.

  2020
Asukkaiden palvelumaksu kunnan omissa palveluasumis-yksiköissä
 • Kuukausimaksu
 • Turvapalvelut 24 h/vuorokausi, siivousmateriaalit, vaatehuolto ja siivous sisältyy maksuun
36,00 €
Hoitomaksu
 • Taulukon mukaan
35 % bruttotuloista
Taulukko
Ateriamaksu
 • Vuorokausimaksu

11,80 €
 • Kuukausimaksu
354,00 €
Vuokra
Vuokrasopimuksen mukaan
Asiakkaan suojattu osa on vähintään
220,00 euroa/kuukausi

Alkuun

 

Pitkäaikaishoito (osastot)

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa (osastot) olevan henkilön laitoshoidon maksu määräytyy tulojen mukaan.

Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista, silloin kun laitoshoidossa on pienempituloinen puoliso, molemmat puolisot tai yksinäinen ihminen.

Jos laitoshoidossa suurempituloinen puoliso, hoitomaksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista.

Asiakkaalla on mahdollisuus hakea ja saada KELAsta eläkkeensaajan hoitotukea.

Asiakasmaksut perustuvat sosiaali- terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin 734/1992 ja asetukseen 912/1992.

  2020
Pitkäaikaismaksu
 • Kuukausimaksu
85 % av nettotuloista
Asiakkaan suojattu osa on vähintään
 • Enimmäismaksu määräytyy todellisten kustannusten mukaan.
110,00 €/kuukausi

Alkuun

 

Intervallihoito, päivä- ja yöhoito (vanhainkodit, geriatrian osasto)

  2020
Intervallihoito
 • Lyhytaikaishoito

48,90 €
 • Maksukaton jälkeen
22,50 €
Päivä- ja yöhoito
 • Päivä- tai yömaksu
22,50 €

Alkuun

Viimeksi muokattu 07.05.2020