Maksut, terveydenhuolto

 

Tietyt hinnat ovat muuttuneet 1.7.2021

Eräät maksut muuttuvat maksukaton täyttymisen jälkeen.


Potilaslaskutus
Yleistä tietoa maksuista

Pikalinkit:
Ehkäisyvälineet
Mielenterveys ja päihdehuollon maksut
Neuvolat
Osastojen hoitopäivämaksut
Ostopalvelut
Poliklinikkamaksut
Puhe- ja ravitsemusterapia
Päivystys


Rokotukset
Terapeutit
Terveyskeskusvastaanotto
Todistukset
Toimenpidepoliklinikan maksut
Täyskustannuskorvaukset
Muut maksut
 


 

Terveyskeskusvastaanottojen maksut

(perusterveydenhuollon avohoito)

  2021 2020


Lapset

 • Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta lapsilta
Veloituksetta Veloituksetta


Lääkärikäynti 3 kertaa kalenterivuoden aikana

 • Neljännestä käynnistä alkaen maksuton
20,60 € 20,60 €


Lääkärin kotikäynti

 

18,90 € 18,90 €


Käynti sairaanhoitovastaanoton sairaanhoitajan/terveydenhoitajan luona

Veloituksetta 11,40 €


Hoitotarvikkeiden jakeluun liittyvät käynnit, elintapaneuvonta ja terveystarkastukset

 • Veloituksetta
Veloituksetta Veloituksetta


Rintamaveteraanit

 • Perusterveydenhuollon käyntimaksua ei peritä Pietarsaaresta, Luodosta, Uudestakaarlepyystä ja Pedersörestä kotoisin olevilta rintamaveteraaneilta
Veloituksetta Veloituksetta

 


Maksu peruuttamatta ja käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta

  50,80 €

Rokotukset
Todistukset
Ehkäisyvälineet
Opiskelijalle & ulkomaalaisille

Alkuun

 

Rokotukset

  2021 2020


Lääkärikäyntimaksu

20,60 € 20,60 €

Rokotuskäynti sairaanhoitajan/terveydenhoitajan luona

Veloituksetta 11,40 €


Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotuskäynnit, rokotukset sekä tehosteet

 • Myös ulkomaanmatkaa varten
Veloituksetta Veloituksetta


Rokotukset ulkomaanmatkaa varten

 • Potilas ostaa rokotuksen reseptiä vastaan
 • Käyntimaksut ylläolevan mukaan
Rokotuksen + 20,60 € Rokotuksen + 20,60 €

Rokotus ulkomaantyömatkaa varten

 • Järjestetään työterveyshuollossa
Järjestetään työterveyshuollossa  

Alkuun

 

Päivystys

  2021 2020


Lääkärikäynti 3 kertaa kalenterivuoden aikana

 • Neljännestä käynnistä alkaen maksuton
20,60 € 20,60 €

Päiystysmaksu

 • Yömaksu klo 20 - 08, kaikki yöt
 • Lauantai, sunnuntai, arkipyhä
28,30 € 28,30 €


Käynti erikoislääkärin luona

 

  41,20 €


Käynti sairaanhoitajan luona

veloituksetta 11,40 €


Käynti lasten päivystyksen sairaanhoitajan tai lääkärin luona sekä alle 18-vuotiaat lapset

 • Veloituksetta
veloituksetta veloituksetta


Rintamaveteraanit

Päivystyksen käynnit ovat maksuttomia Pietarsaaresta, Luodosta, Uudestakaarlepyystä ja Pedersörestä kotoisin oleville rintamaveteraaneille
veloituksetta veloituksetta

Alkuun

 

Poliklinikkamaksut

  2021


Kertamaksu

 • Poliklinikkakäynti lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla/käynti
 • Ei peritä alle 18-vuotiailta lapsilta
 • Rintamaveteraanit, katso viimeinen kohta
41,20 €


Sarjakäynti

Käynti joka on suunniteltu vähintään 3 peräkkäiseksi kerraksi enintään 2 viikon välein tai kerran kuukaudessa, jos hoitojen väli määräytyy terapeuttisista syistä
 • Peritään enintään 45 käynnistä kalenterivuodessa
 • Ei peritä alle 18-vuotiailta lapsilta
11,40 €


Kotisairaala

 • Lääkäri

18,90 €
 • Muu henkilöstö
12,00 €


Maksuttomat käynnit

 • Käynti syöpähoitajan luona
 • Käynti psykologin luona
 • Psykiatriassa
 • Tietyt ultraäänitutkimukset raskauden aikana
Veloituksetta


Maksu peruuttamatta ja käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta

Valtioneuvoston 9.10.1992/912 (§ 25 5.12.2001) annetun asetuksen mukaan peruuttamattomista poisjäänneistä veloitetaan 15 vuotta täyttäneiltä.
 • (myös psykiatrian puolella)
50,80 €


Rintamaveteraanit


Erikoissairaanhoidon poliklinikka- sekä sarjamaksua ei peritä Pietarsaaresta, Luodosta, Uudestakaarlepyystä ja Pedersörestä kotoisin olevilta rintamaveteraaneilta (ei peritä myöskään Vaasassa, Kokkolassa, Seinäjoella tai Tampereella)
Veloituksetta

Alkuun

 

Terapeutit - Kuntoutuksen palveluyksikkö

Puhe- ja ravitsemusterapia

  2021

Lapset alle 18 vuotta

 • Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta lapsilta
Veloituksetta

Fysioterapia

 • Yksilöllinen fysioterapia/hoito
11,40 €

Toimintaterapia

 • Yksilöllinen toimintaterapia/hoito
11,40 €

Lymfaterapia

 • Yksilöllinen lymfaterapia/hoito
11,40 €

Ryhmät

 • Ryhmätoiminta/kerta
11,40 €

Maksuttomat käynnit

 • Apuvälinelainaus
 • Ehkäisevät käynnit, sekä yksilöllinen että ryhmätoiminta
 • Lapset alle 18 vuotta
Veloituksetta

Alkuun

 

Puhe- ja ravitsemusterapia

  2021

Lapset alle 18 vuotta

 • Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta lapsilta
Veloituksetta

Puheterapia

 • Yksilöllinen puheterapia/hoito
11,40 €

Ravitsemusterapia

 • Yksilöllinen sairauden hoitoon liittyvä ravitsemusterapia/hoito
11,40 €

Ryhmät

 • Ryhmätoiminta/kerta
11,40 €

Maksuttomat käynnit

 • Apuvälinelainaus
 • Ennaltaehkäisevä ravitsemusneuvonta
 • Lapset alle 18 vuotta
Veloituksetta

Alkuun

 

Toimenpidepoliklinikan maksut

Peritään myös alle 18-vuotiailta lapsilta

  2021

Toimenpidepoliklinikka

 • Toimenpide
41,20 €

Maksu peruuttamatta ja käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta

Valtioneuvoston 9.10.1992/912 (§ 25 5.12.2001) annetun asetuksen mukaan peruuttamattomista poisjäänneistä veloitetaan 18 vuotta täyttäneiltä.
50,80 €

Alkuun

 

Osastojen hoitopäivämaksut

Alle 18-vuotiailta potilailta peritään maksu enintään 7 hoitopäivältä /kalenterivuosi

  2021


Lyhytaikaishoitomaksu

 • Lyhytaikaishoitomaksu/vuorokausi
48,90 €


Pitkäaikaishoitomaksu

 • Potilaan maksukykyyn pohjautuva maksupäätöksen mukaan
Maksullista


Päivä- tai yöhoito

 • Päivä- tai yöhoito/päivä tai yö
 • Psykiatrian puolella veloituksetta
22,50 €


Lääkinnällinen kuntoutus

 • Lääkinnällinen kuntoutus/vuorokausi
 • Kuntoutus osastolla 2
16,90 €


Omaishoitajan vapaa

 • 3 vuorokautta kuukaudessa tai enintään 36 vuorokautta vuodessa
11,40 €


Kipukuntoutus

 • 3 päivän jakso

3x 11,40 €


Kuntoutustutkimusyksikkö

 • poliklinikkamaksu

 

41,20 €

Alkuun

Kip  

Mielenterveys- ja päihdehuolto

(PDF) Mielenterveys- ja päihdehuollon asiakasmaksut

Alkuun

 

Neuvolat

  2021


Terveyden edistämisen ja ehkäisevän terveydenhuollon käynnit ja ryhmät

 • Neuvolaohjelmaan kuuluvat lastenneuvolakäynnit
 • Neuvolaohjelmaan kuuluvat äitiysneuvolakäynnit
 • Perhesuunnittelu, katso kohta Ehkäisyvälineet
 • Koulu- ja opiskelijasterveydenhuolto
Veloituksetta


Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset ja tehosteet

Veloituksetta

Alkuun

 

Todistukset

  2021


Ajokorttitodistus

61,00 €


Elintarviketyöntekijän terveystodistus

 • esim. salmonella
20,60 €


HIV-todistus

20,60 €


B-lausunnot erityiskorvattavia lääkeitä varten

 • Perusterveydenhuollossa

veloituksetta
 • Erikoissairaanhoidossa
50,80 €


Muut todistukset

 • B-lausunto
 • C-lausunto
 • E-lausunto
 • Blanko-todistus
50,80 €


Maksuttomat todistukset

 • Hoitoon liittyvät todistukset, esim. sairaustodistus
Veloituksetta

Alkuun

 

Ehkäisyvälineet

  2021


Käynnit sopivan ehkäisyvälineen löytämiseksi

 • Lääkärikäynnit ovat maksullisia.
 • > 25-vuotiaat: Ehkäisyvälineen ensimmäinen annos (3 kuukautta varten) on maksuton. Ensimmäisen annoksen jälkeen ehkäisyväline on maksullinen. Huom! Hormonikierukka ja e-kapselit eivät kuulu ilmaisvalikoimaan.
Lääkärikäynnit: 20,60 €


alle 25-vuotiaat: E-pillerit, 3 ensimmäistä kuukautta

Veloituksetta


alle 25-vuotiaat: NuvaRing, 3 ensimmäistä kuukautta

Veloituksetta


alle 25-vuotiaat: Laastari, 3 ensimmäistä kuukautta

Veloituksetta


alle 25-vuotiaat: Kierukat

 • Ensimmäinen kuparikierukka on maksuton
 • Potilas ostaa itse hormonikierukan (myös enimmäinen) reseptillä ja ottaa mukaan vastaanotolle
Potilas ostaa itse


yli 25-vuotiaat: E-kapselit

 • Potilas ostaa itse ehkäisykapselit (möys enimmäinen) reseptillä ja ottaa mukaan vastaanotolle
Potilas ostaa itse


alle 25-vuotiaat

 • Ehkäisyvälineet ovat maksuttomia

 

 

Alkuun

 

Täyskustannuskorvaukset

Liikenneonnettomuudet

Sekä asiakkaan että kunnan osuus veloitetaan vakuutusyhtiöltä

Työtapaturmat

Sekä asiakkaan että kunnan osuus veloitetaan vakuutusyhtiöltä

Ammattitaudit

Työterveyshuollossa

Sotainvalidit

 • 20 % tai enemmän
 • Valtiokonttoria laskutetaan vuosittaisen laskelman mukaisesti

Alkuun

 

Ostopalvelut

  2021


Lapset alle 18 vuotta

 • Ei peritä alle 18-vuotiailta lapsilta
Veloituksetta


Kuntoutus

 • Fysio-, ratsastus-, toiminta-, SI- musiikki- ja puheterapia
11,40 €


Psykoterapia

 • Psykoterapia/käynti
Veloituksetta

Alkuun

 

Muut maksut

Päihteiden korvaushoito

Veloituksetta

Tartuntataudit

Tartuntatautilain (1227/2016) mukaan maksuttomia

Ulkomaalaiset

Katso sivu Maksut, ulkomaalaiset

Turvapaikanhakijat

Kaikki kustannukset laskutetaan Pietarsaaren pakolaiskeskukselta

Opiskelijat

Ulkomaalaisilla opiskelijoilla (oleskelu Suomessa vähintään 2 vuotta) ja Suomen muilta paikkakunnilta tulevilla opiskelijoilla on samat oikeudet perusterveydenhuoltoon, hammashuoltoon ja mielenterveyspalveluihin kuin muillakin kuntalaisilla

Testit/Todistukset poliisille

Laskutetaan poliisia

Alkuun

Viimeksi muokattu 07.09.2021