Maksut, ulkomaalaiset

Ulkomaalaiset ovat aina oikeutettuja saamaan kiireellistä sairaanhoitoa. Eri sopimusten mukaan potilaalla voi olla oikeus tiettyihin terveydenhuoltopalveluihin. Kustannukset veloitetaan seuraavasti.

EU-/ETA-maan, Sveitsin kansalainen ja Suomen kanssa sopimuksen tehneen maan kansalainen

Annetusta hoidosta peritään esitettyä todistusta vastaan samat potilasmaksut kuin Suomen kansalaisilta. Todistukseksi hyväksytään EHIC = European Health Insurance Card (EU-kortti) tai E112-lomake.
Huom! Pohjoismaiden kansalaisilta hyväksytään todistukseksi joko EHIC tai muu henkilöllisyystodistus, joka täytyy laatia siinä Pohjoismaassa missä henkilöllä on hoitohetkellä sosiaaliturvavakuutus.

EU-todistusta ei voida osoittaa

Asiakkaalta peritään potilasmaksu ja häntä kehotetaan esittämään EU-todistus viikon kuluessa. Ellei todistusta esitetä määräajassa, laskutetaan asiakkaalta myös todelliset kustannukset.

EU-todistus järjestetään kotimaasta. Voidaan tarvittaessa lähettää laskutuksen sähköpostiin.

EU-/ETA-maihin tai sopimusmaihin kuulumattoman maan kansalainen

Annetusta hoidosta peritään täydet kustannukset (potilasmaksu ja todelliset kustannukset).

Hoitomaksut

Käynnit Potilasmaksu Todelliset kustannukset
Päivystyslääkärikäynti 20,60 € - 41,20 € 65,00 € =>
Lääkäri- tai hammaslääkärikäynti 11,40 € - 41,20 € 55,00 € =>
Käynti sairaanhoitajalla 0 € - 41,20 € 18,00 € =>
Käynti terveydenhoitajalla 0 € - 41,20 € 18,00 € =>
Osastohoito 48,90 €/vuorokausi 200,00 €/vuorokausi =>
Kuntoutuskäynti 11,40 € 15,00 € =>
Todistukset 0 € - 61,00 € -

Suomessa syntyiden sairaanhoitokustannusten korvaushakeumuksen voi toimittaa kotimaassa mahdolliseen vakuutusyhtiöön tai sairauskassaan.

Maksamattomat hoitokustannukset menevät ulosmittaukseen kotimaan ulosottoviranomaisen kautta.


Linkit

Viimeksi muokattu 07.05.2020