Oikaisuvaatimusohjeet

Mikäli olet tyytymätön Sosiaali- ja terveysvirastosta saamaasi laskuun, sinulla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä henkilö, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun asiakasmaksupäätös välittömästi vaikuttaa.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä osoitteeseen: 

Pietarsaaren kaupunki
Sosiaali- ja terveysvirasto
Pl 111
68601 PIETARSAARI

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava:

  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja muut yhteystiedot
  • lasku tai päätös johon vaaditaan oikaisua
  • millaista oikaisua
  • millä perusteella sitä vaaditaan

Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää laskun päivämäärästä.

Viimeksi muokattu 17.06.2021