Oikeutesi

Sosiaali- ja terveysviraston potilaana/asiakkaana olet oikeutettu tarvitsemaasi hoitoon ja palveluun, jonka tulee olla laadukasta. Emme saa loukata ihmisarvoasi, vakaumustasi tai yksityisyyttäsi. Olet oikeutettu saamaan tarvitsemasi avun laissa säädetyssä ajassa.

Asemasi ja oikeutesi on turvattu laeilla, joiden mukaisesti sinua tulee kohdella potilaana/asiakkaana. Hoito on toteutettava aina yhteisymmärryksessä potilaan/asiakkaan kanssa. Sinua ei kohdella eriarvoisesti iän, terveydentilan tai toimintarajoitteen vuoksi. Olet oikeutettu laadukkaaseen hoitoon ja hyvään kohteluun ilman syrjintää.

Sinulla on yleensä oikeus kieltäytyä tarjotusta hoidosta ja palvelusta, mutta ei oikeutta vaatia tiettyä hoitoa, palvelua tai tutkimusta. Lue lisää Itsemääräämisoikeudesta.

Potilaana/asiakkaana olet oikeutettu saamaan tietoa terveydentilastasi, hoidon laajuudesta, riskitekijöistä sekä eri hoito- ja palveluvaihtoehdoista. Sinulla on myös oikeus saada omat potilas-/asiakastietosi. Jos joudut odottamaan hoitoon pääsyä, sinun tulee saada tieto odotuksen syystä ja arvioidusta kestosta.

Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi tai tarvitset neuvoja tai apua oikeuksiasi koskevissa asioissa, voit ottaa yhteyden potilas- tai sosiaaliasiamieheen

Lisätietoja oikeuksistasi löydät sivun oikeassa reunassa olevasta valikosta.

Lait (Finlex)

  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 (Finlex)
  • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 (Finlex) 

Lue lisää

Viimeksi muokattu 23.12.2020