Alaikäiset

Kun olet meillä alaikäisenä potilaana, on mielipiteesi otettava huomioon, jos se on mahdollista ikään ja kehitystasoon nähden. Laissa ei ole määritelty erityisiä ikärajoja, vaan päätökset tehdään tapauskohtaisesti. Lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi, kykenetkö alaikäisenä itse päättämään hoidostasi. Sosiaalihuollossa alaikäisen mielipide on otettava huomioon, kun kyseessä on 12 vuotta täyttänyt henkilö.

Jos olet alaikäisenä itse kykenevä tekemään päätöksiä hoidostasi, hoidamme sinua yhteisymmärryksessä kanssasi ja sinulla on myös oikeus kieltäytyä hoidosta. Päätät itse suostumuksistasi ja potilastietojen antamisesta ja voit itse kieltää tietojen antamisen huoltajillesi (mutta et voi kieltää lastensuojeluilmoitusta). Lue lisää sivuilta Suostumus ja Potilastietojen luovutuskielto.

Jos alaikäisenä, ikä ja kehitystaso huomioon ottaen, et kykene tekemään päätöksiä hoidostasi, sinua hoidetaan yhteisymmärryksessä vanhempiesi tai huoltajiesi kanssa. Vanhemmillasi on silloin oikeus saada potilastietosi ja he voivat päättää suostumuksista. Vanhemmilla tai huoltajilla ei ole oikeutta kieltää tarpeellista hoitoa, jota annetaan, kun alaikäisen henki tai terveys on vaarassa. Tämän vuoksi vanhemmat tai huoltajat eivät myöskään saa kieltää potilastietojesi luovuttamista kansallisesta potilastiedon arkistosta.

Vanhemmat voivat lukea alle 10-vuotiaan lapsensa potilastietoja, jotka on merkitty Omakanta-sivuille 1.8.2016 jälkeen. Alaikäisenä näet myös omat tietosi ja sähköiset reseptit, jotka on tallennettu palveluun 1.8.2016 jälkeen, jos sinulla on omat pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti, jota vaaditaan tunnistautumiseen. Sosiaalihuollon tietoja ei vielä saa Kannasta.

Lait (Finlex)

  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 9 § 3
  • Laki sosiaali- ja terveydenuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007
  • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000
  • Lastensuojelulaki 417/2007

 

Viimeksi muokattu 11.11.2019