Esinevahinko

Vastaat itse mahdollisista arvoesineistä ja laitteista, joita otat mukaasi hoitoyksikköön. Jos tarpeellinen omaisuus (esim. tekohampaat, kuuloapuvälineet, silmälasit) ovat vahingoittuneet tai kadonneet sinä aikana, kun olet saanut hoitoa tai käynyt sosiaali- ja terveysviraston yksiköissä, voit hakea korvausta vahingosta/esineestä.

Keneen otat yhteyttä?

Ota ensiksi yhteyttä hoitavan yksikkösi esimieheen. Tarvittaessa hän antaa sinulle lomakkeen ”Korvaushakemus potilaan tai asiakkaan vahingoittuneesta tai kadonneesta omaisuudesta”, jonka täytät ja lähetät/palautat sinua hoitavaan yksikköön. Esimies lähettää hakemuksen eteenpäin Pietarsaaren kaupungin riskienhallintatoimikuntaan, joka tekee päätöksen.

Lomakkeessa kuvailet tapahtumakulun, kerrot missä ja milloin vahinko on tapahtunut ja kerrot missä sinua hoidettiin vahingon tapahtuessa. Mainitse myös henkilökunta, joka voi antaa tarkempia tietoja. Kerro, mistä esineestä haet korvausta, esineen arvo sekä esineen uushankintakustannus kuitteineen.

Lomakkeessa voit myös antaa suostumuksesi, jotta saamme käyttää potilasrekisterin tietoja asian selvittämiseen.

Lait (Finlex)

Lue lisää

Viimeksi muokattu 23.12.2020