Hoitopaikan valinta

Terveydenhuoltolaki

Voit valita oman terveyskeskuksesi/vastaanottosi

Voit olla kerrallaan yhden terveysaseman vastaanoton asiakkaana. Voit valita itsellesi sopivan tk-vastaanottosi oman kuntasi tai yhteistoiminta-alueen sisällä. Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto on yhteistoiminta-alue Pietarsaaren, Pedersören, Uudenkaarlepyyn ja Luodon asiakkaille.

Sinulla on mahdollisuus valita oma terveyskeskuksesi koko Suomen alueelta. Vastuu kokonaishoidosta on silloin valitsemallasi terveyskeskuksella. Terveyskeskusta voi vaihtaa enintään kerran vuodessa.

Jos haluat vaihtaa terveyskeskustasi tai tk-vastaanottoasi, sinun on tehtävä ilmoitus sekä uudelle että vanhalle terveyskeskukselle kolme viikkoa ennen ensimmäistä käyntiäsi.

Voit valita hoitoa antavan sairaalan

Sinulla on mahdollisuus valita myös tarvitsemaasi hoitoa antava erikoissairaanhoidon yksikkö vapaammin. Erkoissairaanhoito tarkoittaa julkisessa sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta tai hoitoa.
Erkoissairaanhoitoon tarvitset lääkärin tai hammaslääkärin lähetteen. Hoitopaikka valitaan yhteisymmärryksessä lähetteen tekevän lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Palveluja myös muualta hoitosuunnitelman mukaisesti

Voit käyttää terveyskeskuspalveluja myös kotikuntasi ulkopuolella siellä, missä oleskelet säännöllisesti tai pitkäaikaisesti esimerkiksi työn, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Tarvitset omassa terveyskeskuksessasi sinulle tehdyn hoitosuunnitelman, jonka perusteella saat palveluja toisessa kunnassa. Sinun on tehtävä ilmoitus tilapäisen oleskelu-paikkakuntasi terveyskeskukseen palvelujen tarpeesta vähintään kolme viikkoa ennen käyntiäsi.
Kiireellisissä tapauksissa voit edelleen käyttää minkä tahansa paikkakunnan terveyspalveluja.

Hoitavan lääkärin/sairaanhoitajan/terveydenhoitajan valinta

Omalla terveysvastaanotolla, terveyskeskuksessa tai sairaalassa sinulla on mahdollisuus valita hoitava lääkäri silloin, kun valinta on yksikön toiminnan kannalta järjestettävissä. Terveyskeskuksen on pyrittävä ohjaamaan sinut jatkohoitoon samalle lääkärille, joka on hoitanut sinua aiemminkin.

Verkkopalvelu Hoitopaikanvalinta

Verkkopalvelu hoitopaikanvalinta.fi sisältää tietoa kansallisesta terveydenhuollon valinnanvapaudesta ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Palvelun toteuttaa rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kansaneläkelaitoksen kanssa.

Lomakkeet

Terveysaseman vaihdosta on tehtävä kirjallinen ilmoitus. Ilmoituslomakkeen voi tulostaa alla olevista linkeistä tai hakea terveyskeskuksen toimipisteistä. Lomake palautetaan nykyiselle terveysasemmalle.

Jos sinulla on kysyttävää

Lisätietoa saat omalta terveysasemaltasi tai sivustolta suomi.fi .

Viimeksi muokattu 09.07.2019