Itsemääräämisoikeus

Sinulla on potilaana itsemääräämisoikeus hoidon ja palvelujen suhteen. Se tarkoittaa oikeutta kieltäytyä hoidosta/palvelusta tai sen tietystä osasta. Hoito/palvelu toteutetaan yhteisymmärryksessä kanssasi. Jos kieltäydyt tarjotusta tutkimuksesta tai hoidosta/palvelusta, sinulle on pyrittävä löytämään muu hyväksyttävä hoitotapa tai muu palvelumuoto. Potilaana sinulla on myös oikeus täysin kieltäytyä hoidosta tai toimenpiteistä, vaikka se merkitseekin hengenvaaraa. Potilaan itsemääräämisoikeudesta säädetään potilaslain 6 §:ssä

Itsemääräämisoikeus ei tarkoita oikeutta saada mitä tahansa hoitoa, tutkimusta tai palvelua, vaan lääkäri päättää hoidosta lääketieteellisen asiantuntemuksensa perusteella. Sosiaaliviranomaiset myöntävät palveluja tarveharkintaisesti ja lainsäädännön puitteissa.

 

Itsemääräämisoikeuteen on poikkeuksia mielenterveyslaissa (psykiatrinen pakkohoito), tartuntatautilaissa ja lastensuojelulaissa.

Alaikäisen potilaan itsemääräämisoikeus

Terveydenhuollossa on otettava huomioon alaikäisen potilaan ikä ja kehitystaso. Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi, kykeneekö alaikäinen itse tekemään päätöksen. Jos alaikäinen kykenee itse päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Näissä tapauksissa hänellä on myös oikeus päättää, saako tietoja antaa huoltajille. Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa. Huoltaja ei voi kieltäytyä tarvittavasta hoidosta, jota alaikäinen saattaa tarvita. Alaikäisen potilaan itsemääräämisoikeudesta säädetään potilaslain 7 §:ssä. Lue lisää sivulta Alaikäiset.

Sosiaalihuollossa alaikäisen mielipide on otettava huomioon, kun kyseessä on 12 vuotta täyttänyt henkilö. Sosiaalihuollossa alaikäinen ei voi itse, ilman erityisen painavia syitä, kieltää tietojen luovuttamista huoltajille.

Lait (Finlex)

 

Viimeksi muokattu 23.12.2020