Jonotilanne ja odotusajat

Terveydenhuollon jonotilanne

Terveydenhuoltolaissa on säädetty hoitotakuusta, ts. ajasta jonka kuluessa potilaan on saatava hoitoa. Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa sekä uuden sairauden selvittelyä ja hoitoa. Se ei käsitä seurantakäyntejä ja -tutkimuksia.

Potilaan tulee saada yhteys terveyskeskukseen arkipäivisin virka-aikana viipymättä (viidessä minuutissa). Ellei hoitotarvetta voida arvioida välittömästi (vastaanotolla tai puhelimessa), se on arvioitava viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa potilaan yhteydenotosta. Perusterveydenhuollossa kiireetön hoito on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa. Suun terveydenhuollossa hoito on aloitettava kuuden kuukauden kuluessa.

Erikoissairaanhoidon tutkimuksiin ja hoitoon vaaditaan yleensä lähete. Erikoissairaanhoidossa hoitotarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta sairaalaan. Jos ennen hoitoa tarvitaan tutkimuksia, ne on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta. Itse hoito on aloitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa lähetteen käsittelystä. Lasten ja alle 23-vuotiaiden nuorten mielenterveyspalveluissa hoito on kuitenkin järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa.

Kiireettömän hoidon odotusajat ovat nähtävissä sivun valikosta (perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, suun terveydenhuolto ja vanhushuolto). Tiedot päivitetään kolme kertaa vuodessa.

Viimeksi muokattu 22.07.2020