Erikoissairaanhoito

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuu) terveyskes-kuksissa ja sairaaloissa.

Kiireettömässä hoidossa sairaalan tai terveyskeskuksen toteuttamaan erikoissairaanhoitoon pääseminen edellyttää lääkärin lähetettä. Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumi-sesta. Arvioinnin edellyttämät tutkimukset on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta. Jos tutkimuksissa todetaan, että potilas tarvitsee sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuu-kaudessa hoidon tarpeen toteamisesta. ( https://stm.fi/hoitotakuu )

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa (alle 23-vuotiaat) hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on toteutettava kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. Hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta. ( https://stm.fi/hoitotakuu )

Hoitoon pääsyn odotusajat julkaistaan kotisivullamme neljän kuukauden välein.

Ota yhteys kyseiseen poliklinikkaan, jos haluat lisätietoja jonotilanteesta!

Jonotilanne 31.8.2020

Viimeksi muokattu 11.09.2020