Erikoissairaanhoito

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuu) terveyskeskuksissa ja sairaaloissa.

Kiireettömässä hoidossa sairaalan tai terveyskeskuksen toteuttamaan erikoissairaanhoitoon pääseminen edellyttää lääkärin lähetettä. Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumi-sesta. Arvioinnin edellyttämät tutkimukset on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta. Jos tutkimuksissa todetaan, että potilas tarvitsee sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuu-kaudessa hoidon tarpeen toteamisesta. ( https://stm.fi/hoitotakuu )

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa (alle 23-vuotiaat) hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on toteutettava kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. Hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta. ( https://stm.fi/hoitotakuu )

Hoitoon pääsyn odotusajat julkaistaan kotisivullamme neljän kuukauden välein.

Ota yhteys kyseiseen poliklinikkaan, jos haluat lisätietoja jonotilanteesta!

Jonotilanne 31.8.2021

Viimeksi muokattu 09.09.2021