Kieli

Sosiaali- ja terveysviraston yhteistoiminta-alue on kaksikielinen ja enemmistökieli on ruotsi. Potilaana/asiakkaana sinulla on oikeus saada palvelua omalla äidinkielelläsi. Tämä merkitsee sitä, että henkilökunnalla on valmius puhua ruotsia, suomea tai englantia ja se voi tarvittaessa hankkia tulkin, kun kyse on muista kielistä.

Yhteistoiminta-alueen potilastietojärjestelmä on suomenkielinen, mutta ajanvaraus, lomakkeet ja lähetteet ovat järjestelmässä myös ruotsiksi. Pyrimme kirjoittamaan potilas-/asiakastietosi ruotsiksi tai suomeksi oman äidinkielesi mukaan. Jos tekstiä ei ole kirjoitettu äidinkielelläsi (suomi tai ruotsi), sinulla on oikeus saada hoitoyhteenvedon, todistuksen sekä viranhaltijapäätöksen käännös maksutta. Muut kirjaukset käydään läpi suullisesti äidinkielelläsi. Ole yhteydessä hoitavaan yksikköösi.

Annamme kirjallisia hoito- ja potilasohjeita suomeksi ja ruotsiksi, osan myös englanniksi. Tämä voi koskea hoito-ohjeita, lomakkeita, esitteitä, ajanvarauskirjeitä sekä tietoja siitä, miten valmistautua tutkimuksiin, kuten röntgenkuvauksiin ja laboratoriotutkimuksiin.

Sosiaali- ja terveysviraston kotisivujen, Facebook-sivun sekä Instagram-syötteen sisältö kirjoitetaan suomeksi ja ruotsiksi. Kotisivuilla on myös joitakin tietoja englanniksi. Tämän lisäksi kotisivuilla on toiminto, jonka avulla voit lukea sivut selkokielisinä tai kuunnella ne ääneen luettuina.

Hallinnon tasolla kaikki lautakunnat, jaostot ja johtoryhmät toimivat suomeksi ja ruotsiksi ja kaikki esityslistat, pöytäkirjat ja päätökset kirjoitetaan ruotsiksi ja suomeksi. Koska suomen kieli on yhteistoiminta-alueellamme vähemmistökielenä, meillä on suomenkielinen jaosto, joka valvoo ja tukee suomenkielisten potilaiden/asiakkaiden palvelua heidän äidinkielellään.

Otamme mielellämme vastaan palautetta toiminnastamme.

Lait (Finlex)

  • Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003
  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
  • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000
Viimeksi muokattu 23.12.2020