Potilasasiamies

Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992) säädetään, että terveydenhuoltoa harjoittavien tahojen on nimettävä potilasasiamies.

Potilasasiamies antaa neuvoja ja auttaa potilaan oikeuksia koskevissa asioissa, esim. miten voit toimia ollessasi tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies voi myös auttaa esim. muistutuksen ja potilasvahinkoilmoituksen teossa.

Potilasasiamiehen tehtävä on neuvoa antava. Asiamies ei tee päätöksiä, ei myönnä etuuksia eikä ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin tai siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut vahinko. Asiamies ei myöskään hoida Kelan, edunvalvonnan tai työ- ja elinkeinotoimiston toimintaan liittyviä asioita.

Jos olet tyytymätön

Jos olet tyytmätön saamaasi hoitoon tai hoidon suhteen on jotain epäselvää, on hyvä keskustella asiasta hoitoyksikön lääkärin tai hoitohenkilökunnan kanssa. Useimmat asiat voidaan selvittää nopeimmin siellä, missä ne ovat tapahtuneet. Voit myös halutessasi ottaa yhteyttä potilasasiamieheen. Lue lisää sivulta Tyytymättömyys.

Muistutus

Sinulla on oikeus tehdä muistutus johtavalle lääkärille, jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun. Muistutuksen voit kirjoittaa vapaamuotoisesti tai valmiille lomakkeelle. Katso linkki alla. Johtava lääkäri selvittää asiaa ja antaa sinulle kirjallisen vastauksen. Lue lisää sivulta Tyytymättömyys.

Potilasvahinko

Voit tehdä ilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle epäiltäessäsi potilasvahinkoa. Potilasvakuutus korvaa henkilövahingon, joka on tapahtunut Suomessa annetun terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä.
Vahinkoilmoituslomakkeita saat potilasasiamieheltä. Lisää tietoja potilasvahingoista löytyy sivulta Potilasvahinko ja Potilasvakuutuskeskuksen kotisivuilta.

Yhteydenotto

Voit ottaa yhteyttä potilasasiamieheen puhelinaikana tai jättämällä yhteystietosi (nimi ja puhelinnumero) tekstiviestillä tai sähköpostitse. Käymme läpi asiasi puhelimitse tai henkilökohtaisessa tapaamisessa. Tietosuojan vuoksi emme vastaa sähköpostilla asiakkaaseen liittyviin asioihin.

Maksut

Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Lait

Lomakkeet

Lisätietoa

Ota yhteys, jos sinulla on kysyttävää!
Hoitoon liittyvissä asioissa suosittelemme yhteydenottoa puhelimitse tai kirjeitse tietosuojan vuoksi. Hoitoon liittyvissä asioissa emme vastaa sähköpostilla.
Viimeksi muokattu 15.11.2019