Potilaskertomustekstin muuttaminen

Terveydenhuollon potilastiedot ja sosiaalihuollon asiakastiedot kootaan Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston ylläpitämään rekisteriin. Kaikilla rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa omat tietonsa rekisteristä ja tarvittaessa vaatia tekstin korjaamista, jos se on virheellinen.

Ennen mahdollista muuttamista sinun on ensin tarkistettava rekisterissä olevat tiedot. Katso sivu Potilaskertomustekstin tarkistaminen.

Muutospyyntö tehdään lomakkeella "Potilaskertomus-/rekisteritietojen tarkistuspyyntö".

Sinun on ilmoitettava korjauspyynnön syy sekä mitä tietoja haluat muuttaa, täydentää tai poistaa.

Pyyntö lähetetään/palautetaan sinua hoitavaan yksikköön, minkä jälkeen hoitava tai johtava lääkäri hyväksyy tai hylkää pyyntösi. Jos pyyntö hylätään, saat vastauksen, joka sisältää perustelut pyynnön hylkäämiselle. Lomake arkistoidaan paperiseen kertomukseesi.

Lait (Finlex)

  • Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015 
  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009

Lomakkeet

Viimeksi muokattu 23.12.2020