Potilaskertomustietojen tarkastaminen/kopiointi/tulostaminen

Terveydenhuollon potilastiedot ja sosiaalihuollon asiakastiedot kootaan Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston ylläpitämään rekisteriin. Kaikilla rekisterissä olevilla on oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisteristä.

Halutessasi sinulla on yleensä oikeus saada sosiaali- ja terveysviraston rekisteristä kopioita tai tulosteita esim. potilaskertomuksista tai röntgentutkimuksista.

Tarkastusoikeus on henkilökohtainen, eivätkä esim. omaisesi voi käyttää oikeutta puolestasi, vaikka heillä olisikin valtakirja. Joissakin tapauksissa alaikäiset voivat kieltää huoltajiaan tarkastamasta potilaskertomusten tietoja. Alaikäisten mielipiteet otetaan myös huomioon, kun kyseessä ovat tulosteet sosiaalihuollon rekisteristä. Edesmenneen henkilön potilaskertomuksen kopioita annetaan vain erityisistä syistä. Edunvalvojalla on tarkastusoikeus alaikäisen puolesta vain niissä tapauksissa, kun se sisältyy päätökseen edunvalvonnasta.

Terveydenhuollon potilastiedot ovat Omakanta-sivustolla marraskuusta 2014 alkaen. Lapsen vanhemmalla on oikeus nähdä Kannasta sellaisia alle 10-vuotiaan lapsen tietoja, jotka on tallennettu 1.8.2016 jälkeen. Tietoja voi tarkastella ja tulostaa sieltä. Sosiaalihuollon tietoja ei vielä saa Kannasta.

Elleivät potilaskertomuksesi ole saatavilla Omakanta -sivuilla noin kuukauden kuluessa, voit olla yhteydessä sinua hoitavaan yksikköön.

Itseään tai alaikäisiä lapsiaan koskevia tietoja marraskuuta 2014 edeltävältä ajalta tai tietoja, joita ei löydy Omakanta-sivuilta, voi pyytää lomakkeella "Pyyntö potilaan/asiakkaan asiakirjoista". Sosiaalihuollon pyyntöjä voi tehdä samalla lomakkeella. Samaa lomaketta käytetään myös potilasasiakirjojen kopioita/tulosteita pyydettäessä. Pyyntöä ei yleensä voi tehdä puhelimitse eikä sähköpostitse.

Jos pyyntö koskee edesmenneen henkilön asiakirjan tarkistamista/kopioita/tulosteita, käytetään lomaketta "Potilaskertomustietojen pyyntö vainajasta".

Pyyntö lähetetään tai toimitetaan hoitavaan yksikköön. Pyyntösi merkitään potilasasiakirjaasi.

Sosiaali- ja terveysvirasto voi olla antamatta tietoja tai osia niistä, jos niiden arvioidaan olevan haitaksi hoidollesi. Päätöksessä ilmoitetaan pyynnön hylkäämisen syy. Tarvittaessa voit olla yhteydessä Tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tarkistus tehdään siten, että hoitava yksikkösi, lääkärisi tai muu sairaanhoidon henkilökunta antaa sinulle kopioit/tulosteet rekisteristä ja tarvittaessa selittää merkinnät sinulle. Röntgenkuvat kopioidaan CD-levylle. Kopiot/tulosteet voi hakea hoitavasta yksiköstä tai ne lähetetään paperikopioina sinulle. Potilaskertomusten/röntgenkuvien kopiot/tulosteet/CD:t annetaan maksutta ensimmäisen kerran. Jos pyydät kopioita/CD:tä useamman kerran, on sosiaali- ja terveysvirastolla oikeus periä niistä maksu.

Joskus henkilökunta joutuu myös tilaamaan kopioita/tulosteita potilaskertomuksestasi toisesta hoitolaitoksesta. Tätä tarvetta varten täytämme yhdessä lomakkeen "Potilaskertomustietojen pyyntö toisesta hoitolaitoksesta". Potilaana/asiakkaana allekirjoitat lomakkeen ja annat samalla suostumuksesi siihen, että tilaamme asiakirjat.

Lait (Finlex)

Lomakkeet

 

Viimeksi muokattu 19.08.2020