Potilastietojen luovutuskielto

Eräät potilastietosi tallentuvat automaattisesti kansalliseen potilastiedon Kanta-arkistoon käyntisi tai hoitojaksosi jälkeen hoitopaikasta riippumatta. Tiedot ovat Suomen kaikkien terveydenhuollon yksikköjen käytettävissä, jos olet antanut suostumuksesi siihen. Sinulla on oikeus kieltää potilastietojesi tarkastelu Kanta-palvelussa. Kiellolla voit estää terveydenhuollon yksikköjä tarkastelemasta hoitotietojasi kansallisessa potilastiedon arkistossa, mutta tietosi ovat hoitavan yksikkösi käytettävissä sen oman potilaskertomusjärjestelmän kautta.

Huomaa, että kielto-oikeutesi on ehdoton, mutta kielto voi vaikeuttaa hoitoa. Sinua hoitava henkilö ei edes tiedä, ettei hänellä ole käytettävissään kaikkia tietoja, ja hän voi tehdä siitä syystä väärän ratkaisun. Jos kielto koskee myös hätätilanteita, ei kiellon kohteena olevia tietoja voida käyttää apuna hoidossa edes henkeä uhkaavissa tilanteissa.


Potilaana voit rajata kiellon siten, että se koskee vain johonkin toimintayksikköön, rekisteriin, vuodeosastojaksoon tai yksittäiseen käyntiin liittyviä tietoja. Kiellon voi tehdä Omakanta-sivulla. Ellei sinulla ole mahdollisuutta sähköisen palvelun käyttöön, voit ottaa yhteyden johonkin yksikköömme laatiaksesi tai peruaksesi kiellon. Kielto allekirjoitetaan ja kirjataan sähköiseen potilaskertomukseesi.

Kiellon voi rajata siten, että tiedot ovat kuitenkin käytettävissä hätätilanteessa, esim. jos olet tajuton.

Voit tehdä kiellon vain itse. Jos kielto laaditaan jossakin yksikössämme, sinun on kyettävä todistamaan henkilöllisyytesi. Jos et esim. sairauden tai vamman takia pysty tekemään kieltoa itse, ei kukaan muukaan voi tehdä sitä. Edustajasi voi kuitenkin tarvittaessa perua aiemmin asetetun kiellon puolestasi. Alaikäinen voi tehdä kiellon, jos hän kykenee päättämään hoidostaan itse. Lapsen huoltajalla tai muulla edustajalla ei ole oikeutta tehdä kieltoa lapsen puolesta. Lue lisää sivuilta Alaikäiset.

Lait (Finlex)

  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992

Lue lisää

 

Viimeksi muokattu 11.11.2019