Potilasvahinko

Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina riskejä, joiden toteutumista ei kaikissa tapauksissa voida välttää parhaalla mahdollisellakaan hoidolla. Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti potilaille terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja.

Voit tehdä ilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle epäillessäsi potilasvahinkoa. Potilasasiamies voi tarvittaessa auttaa sinua.

Lisätietoja potilasvahingoista saat Potilasvakuutuskeskuksen kotisivuilta.

Lääkevahinko

Lääkevahinkovakuutus voi korvata henkilövahinkoja, jotka johtuvat lääkkeen viallisuudesta tai yllättävistä sivuvaikutuksista, ts. olet saanut sairauden tai vahingon, jonka käyttämäsi lääkeaine todennäköisesti on aiheuttanut. Lääkkeen käytön ja haittavaikutuksen välillä tulee olla todennäköinen syy-yhteys. Jos lääkkeen määräämisessä, antamisessa tai toimittamisessa on tapahtunut virhe ja se on aiheuttanut henkilövahingon, voi korvausta hakea potilasvahinkovakuutuksesta.

Potilasvahinkoja koskevat dokumentoinnit säilytetään erillään potilaskertomuksesta.

Lait (Finlex)

Lue lisää

 

Viimeksi muokattu 11.11.2019