Rekisterit

Terveydenhuollon potilastiedot ja sosiaalihuollon asiakastiedot kootaan Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston ylläpitämään rekisteriin. Henkilökunnalla ja opiskelijoilla on pääsy potilastietoihisi hoitoosi ja palveluihisi tarvittavilta osin. Työn laatu ja lainsäädäntö määräävät, mihin potilaskertomuksesi osiin henkilökunnalla on pääsy.

Rekisterit kuvaillaan sivulla Rekisteriselosteet.

Vaasan sairaanhoitopiirin yhteinen potilasrekisteri

Vaasan sairaanhoitopiirin kaikilla sairaaloilla ja terveyskeskuksilla on yhteinen potilasrekisteri. Henkilöstö voi tarkastella potilastietojasi silloin, kun se on tarpeellista sinulle annettavan hoidon kannalta.

Vaasan keskussairaalan, Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston ja sairaanhoitopiirin terveyskeskuksien hoitava henkilökunta saa käyttää potilastietojasi vain hoidon edellyttämässä laajuudessa. Potilastietojen käyttöä ja luovutusta seurataan jatkuvasti seurantajärjestelmän avulla.

Jos käyt toisessa sairaanhoitopiirissä, esim. Soitessa, sinun on annettava suostumus, jotta henkilökunta saa tarkastella tietojasi, ja jotta Soiten henkilökunta saa pääsyn sosiaali- ja terveysviraston tietoihin.

Lue lisää yhteisestä rekisteristä.

eArkisto – kansallinen potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto on valtakunnallinen arkistopalvelu, johon terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietojaan. Omat potilastietosi löydät Omakannasta.

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto liittyi Potilastiedon arkistoon 18.11.2014. Omat tietosi näkyvät arkistossa siitä päivästä lukien. Vanhemmat tiedot eivät näy.

Tutustu Omakantaan erityisesti ennen vastaanotolle tuloasi ja kuittaa tiedot luetuiksi. Anna lisäksi henkilöstölle suostumuksesi muissa sairaanhoitopiireissä syntyneiden tietojesi tarkasteluun, jotta vastaanottokäynti sujuu saumattomammin.

Lue lisää Potilastiedon arkistosta Kanta-sivuilta. Sieltä saat myös lisätietoa mm. sähköisestä reseptistä, reseptien uusimispyynnöstä, ulkomaanmatkoista, suostumuksista, alaikäisten kantasivuista, esitteistä ja tietoturvallisuudesta.

Lait (Finlex)

  • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007 
  • Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007

Lomakkeet

 

Viimeksi muokattu 19.08.2020