Salassapito ja lokitiedot

Sosiaali- ja terveysviraston henkilökunnalla ja opiskelijoilla on vaitiolovelvollisuus potilaiden/asiakkaiden sairauksista ja henkilökohtaisista asioista, ja tiedot on lain mukaan pidettävä salassa. Ilman hoito-/asiakas-suhdetta henkilökunta ei saa tarkastella omia, omaisten (lasten, vanhempien, puolison jne.), tuttujen tai muiden henkilöiden potilaskertomuksia. Asiattomalla käytöllä voi olla rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Henkilökunta ja opiskelijat saavat koulutusta ja perehdytystä tietosuojasäädöksistä ja ohjeista ja he allekirjoittavat käyttäjä- ja salassapitositoumuksen. Seurataan sisäänkirjautumisia potilas-/asiakasrekistereihin lokitiedoilla. 

Velvollisuudesta pitää ja oikeudesta tarkastaa lokitietoja on määrätty laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007

Kaksi vuotta vanhempien lokitietojen tarkastamisen yhteydessä vaaditaan erityinen syy tietojen luovuttamiseen.

Huomaa, että salassapitomääräykset koskevat myös kuolleiden henkilöiden lokitietoja.

Jos epäilet, että tietojasi on käytetty tai luovutettu ilman riittäviä perusteita, sinulla on oikeus pyytää selvitystä. Saadaksesi lokitiedot sinun tulee täyttää lomake "Potilas-/asiakasrekisterin käyttölokitietojen selvityspyyntö". Lomake lähetetään sosiaali- ja terveysviraston tietosuojavastaavalle. Vaihtoehtoisesti voit jättää lomakkeen johonkin sosiaali- ja terveysviraston yksikköön, joka lähettää lomakkeen eteenpäin. Selvitys on maksuton.

Hoitoasioissa emme vastaa sähköpostilla emmekä käytä WhatsAppia tai muuta vastaavaa, kun olemme yhteydessä potilaisiin/asiakkaisiin. Käytämme tekstiviestejä ja Turvapostia yhteisymmärryksessä potilaan/asiakkaan kanssa.

Lait (Finlex)

Lue lisää

Lomakkeet

 

Viimeksi muokattu 02.09.2020