Sosiaaliasiamies

Voit ottaa yhteyttä sosiaaliasiamieheen julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon palveluihin liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamieheen voivat ottaa yhteyttä myös sosiaalihuollon asiakkaan omaiset ja muut läheiset sekä yhteistyötahot. Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluu:

  • neuvoa sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista sosiaalihuollossa
  • avustaa asiakasta tekemään muistutuksen tarpeen vaatiessa
  • seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa 

Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Sosiaalihuollon palveluita ovat muun muassa ikäihmisten palvelut, varhaiskasvatus (päivähoito), ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, vammaispalvelut, lastensuojelu, omaishoidon tuki, päihdehuolto ja lapsen huoltoon sekä elatukseen liittyvät kunnan palvelut.

Voit ottaa yhteyttä sosiaaliasiamieheen puhelinaikana tai jättämällä yhteystietosi (nimi ja puhelinnumero) tekstiviestillä tai sähköpostitse. Käymme läpi asiasi puhelimitse tai henkilökohtaisessa tapaamisessa. Tietosuojan vuoksi emme vastaa sähköpostilla asiakkaaseen liittyviin asioihin.

Lait (Finlex)

  • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000

Lomakkeet

Ota yhteys, jos sinulla on kysyttävää!
Palveluun liittyvissä asioissa suosittelemme yhteydenottoa puhelimitse tai kirjeitse tietosuojan vuoksi. Palveluun liittyvissä asioissa emme vastaa sähköpostilla.
Viimeksi muokattu 15.11.2019