Suostumus

Asiakas- ja hoitosuhde antaa oikeuden käyttää tarvittavia sosiaali- ja terveysviraston rekisterissä olevia asiakirjoja ilman potilaan/asiakkaan erillistä suostumusta. Kun olet hakeutunut palveluun tai hoitoon, se tulkitaan suostumukseksi olemassa olevien, kyseiseen tilanteeseen liittyvien tietojesi tarkasteluun.

Suostumus vaaditaan, kun joku toinen hoitaa asioitasi tai jos haluat antaa henkilökunnalle pääsyn muiden sairaanhoitopiirien laatimiin potilas-/asiakastietoihisi, jotka ovat eArkistossa (Omakanta).

Alaikäinen, joka on itse vastuussa hoidostaan, antaa oman suostumuksensa. Myös huoltaja antaa suostumuksensa, jos huoltaja on vastuussa alaikäisen hoidosta. Lue lisää sivulta Alaikäiset.

Samalla kun täytät jonkin meidän lomakkeistamme, voit myös antaa henkilökunnalle suostumuksesi esim. joidenkin tutkimusten tekemiseen tai potilaskertomusten kopioiden tilaamiseen muista hoitoyksiköistä. Lue lisää sivuilta Tyytymättömyys ja Potilaskertomuksen kopiot/tulosteet.

Kun tarvitset apua reseptiasioissa, annat jollekin toiselle henkilölle valtuudet hoitaa asioitasi. Toiseksi henkilöksi luetaan myös lähiomainen. Jos olet kotihoidon tai palveluasumisen asiakkaana, voit pyytää henkilökuntaa hoitamaan asioitasi ja antaa heille valtuudet, jotka kirjataan potilaskertomukseesi ja allekirjoitetaan käynnin yhteydessä.

Jotta henkilökunta saa pääsyn muissa sairaanhoitopiireissä laadittuihin potilas-/asiakastietoihin eArkistossa, sinun on annettava suostumuksesi Omakanta-sivuilla tai yksikössä käynnin yhteydessä. Tämä merkitsee sitä, että Vaasan sairaanhoitopiirissä ei tarvita suostumusta, mutta suostumus tarvitaan, jotta henkilökunnalla on pääsy Soiten potilas-/asiakastietoihisi. Yksinkertaisinta on kirjautua Omakanta-sivuille ennen käyntiä ja antaa suostumus. Lue lisää suostumuksista Omakanta-sivuilla.

Tarvittaessa voit rajoittaa suostumusta kiellolla.

Suostumus annetaan kerran ja se on voimassa valtakunnallisesti. Suostumuksen voi perua milloin tahansa Omakanta-sivuilla tai jossakin meidän yksiköistämme.

Sosiaalihuollossa kunnalla on oikeus pyytää tietoja entisestä asuinkunnasta ilman asiakkaan erillistä suostumusta.

Lait (Finlex)

  • Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007
  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
  • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000

Lue lisää

Lomakkeet

  • Suostumukset löytyy Omakanta-sivuilta tai saat ne kyseessä olevan yksikön henkilöstöltä 

 

Viimeksi muokattu 12.11.2019