Tahdonilmaus (hoitotahto ja elinluovutustahto)

Tahdonilmaus koostuu kahdesta osasta, hoitotahdosta ja elinluovutustahdosta.

Hoitotahdto on tahdon ilmaisu omasta hoidosta, jos menetät oikeudellisen toimintakykysi vakavan sairauden, onnettomuuden tai dementian seurauksena. Hoitotahdossa määritellään ne tilat, jolloin luovutaan potilaan elämää lyhytaikaisesti pidentävistä, keinotekoisista elintoimintoja ylläpitävistä hoitotoimista. Tiettyä hoitotahdon muotoa ei ole säädetty laissa, mutta on erittäin suositeltavaa käyttää todistajia hoitotahtoa tehtäessä. Tee jonkin alla olevan ehdotuksen mukaisesti:

1. Laadi mieluiten hoitotahto Omakanta-sivuilla

2. Ellet voi käyttää Omakanta-sivuja, voit käyttää THL:n malleja tai tehdä vapaamuotoisen tahdonilmauksen. Tarvittaessa hoitavan yksikkösi lääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja voi auttaa sinua. Tahdonilmaus allekirjoitetaan ja luovutetaan hoitavalle yksiköllesi, joka säilyttää sitä potilaskertomuksessasi.

Tarvittaessa voit perua tahdonilmauksesi. Tee muutos Omakanta-sivuilla tai ole yhteydessä sinua hoitavaan yksikköön.

Elinluovutustahto

Elinluovutus voidaan tehdä, jos ei ole tiedossa, että vainaja olisi eläessään vastustanut toimenpidettä.

Lait (Finlex)

  • Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 101/2001 
  • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 § 6
  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009 § 18, 20

Lue lisää

Lomakkeet

Viimeksi muokattu 14.11.2019