Tietosuoja

Tietosuoja kuuluu lain mukaan osana sosiaali- ja terveysviraston päivittäiseen toimintaan ja koskee koko toimintaa ja henkilöstöä. Tietosuoja on kuvattu ja määritelty Tietoturvapolitiikassamme.

Kaikilla työntekijöillämme ja opiskelijoillamme on vaitiolovelvollisuus ja he saavat koulutuksen ja perehdytyksen tietoturvamääräyksiin. Käyttöä seurataan lokitietojen avulla. Lue lisää sivuiltamme Vaitiolovelvollisuus ja Salassapito ja lokitiedot.

Rekisterimme on kuvattu sivulla Rekisteriselosteet.

Lue lisää siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi asiakirjasta Tietoa henkilötietojen käsittelystä sosiaali- ja terveysvirastossa 

Lomakkeet

Lait

  • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007
  • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 
  • Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015
  • Tietosuoja-asetus (EU)
  • Tietosuojalaki 1050/2018
Viimeksi muokattu 17.11.2020