Toisten asioiden hoitaminen

Jos itse tarvitset apua asioidesi hoitamisessa, sinun on annettava kirjallinen suostumuksesi auttavalle henkilölle, jotta hän voi hoitaa sinun asioitasi. Tämä voi koskea esim. reseptiasioita.

Jos sinun on autettava jotakuta toista, tarvitset tämän henkilön kirjallisen suostumuksen hoitaaksesi hänen asioitaan.

Jos olet kotihoidon tai palveluasumisen asiakas, voit pyytää henkilökuntaa hoitamaan asioitasi ja antaa heille valtuutuksen.

Jos potilaalla/asiakkaalla on huono muisti, älyllinen kehitysvamma tai jos hän ei jostain muusta syystä pysty ymmärtämään suostumuksen sisältöä, on otettava yhteyttä maistraattiin edunvalvojan nimeämiseksi.

Suostumus ei anna sinulle oikeutta kirjautua apuatarvitsevan/omaisen Kanta-sivuille.

Lait (Finlex)

  • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/20017
  • Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007 
  • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012
  • Laki kehitysvammaisten erityispalveluista 519/1977

Lue lisää

Lomakkeet

  • Suostumukset löytyy Omakanta-sivuilta tai saat ne kyseessä olevan yksikön henkilöstöltä 

 

Viimeksi muokattu 08.05.2020