Tyytymättömyys

Jos olet tyytymätön palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit ensin yrittää selvittää asiaa kyseessä olevan yksikön henkilökunnan tai esimiehen kanssa.

Voit myös antaa palautetta palauteautomaattien kautta, kun käyt yksikössä, tai sähköisesti kotisivuillamme Palaute-kohdasta.

Muistutus

Sinulla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus, jos olet tyytymätön saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun. Hoitoasioissa muistutus tehdään johtavalle lääkärille. Sosiaalihuollossa muistutus tehdään sosiaalihuollon päällikölle, tai vanhushuollon päällikölle, jos kyseessä on yli 65 vuotta vanha henkilö. Muistutus tehdään kirjallisesti. Voit kirjoittaa vapaamuotoisesti tai terveydenhuollon lomakkeelle "Hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus" tai sosiaalihuollon lomakkeelle "Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus". Tarvittaessa voit saada apua potilas- tai sosiaaliasiamieheltä. Vastaava esimies selvittää asian ja antaa sinulle kirjallisen vastauksen.

Muistutus voi koskea väärinkohtelua tai väärää menettelytapaa, lääkemääräystä, epäasiallista käyttäytymistä/kohtelua, tietoja potilas-/asiakaskertomuksessa, todistuksia ja lausuntoja, tiedonsaantia, salassapitomääräyksiä tms. Muistutuksessa selität mitä on tapahtunut, missä ja milloin sekä mihin toimenpiteisiin toivot sosiaali- ja terveysviraston ryhtyvän.

Huomaa, että niissä tapauksissa, joissa muistutus koskee toista henkilöä, vastaus annetaan salassapitomääräykset huomioon ottaen. Muistutus arkistoidaan erillään potilas-/asiakaskertomuksesta.

Muistutus lähetetään tai toimitetaan seuraavaan osoitteeseen

Pietarsaaren kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto
Johtavalle lääkäri tai sosiaalihuollon päällikkö tai vanhushuollon päällikkö
Pl 111, 68601 Pietarsaari

Jos epäilet lääke-, potilas- tai esinevahinkoa, katso vastaavat sivut.

Päätöksen uusiminen 

Samalla kun vastaanotat päätöksen, saat valitusosoituksen, josta saat tietoa siitä, miten toimit, jos haluat päätöksen uudelleen käsiteltäväksi. Tarvittaessa voit saada apua potilas- tai sosiaaliasiamieheltä

Kantelu aluehallintovirastoon tai Valviralle 

Jos olet tehnyt muistutuksen etkä ole tyytyväinen päätökseen, voit tehdä kantelun aluehallintovirastoon tai Valviraan. Lue lisää niiden kotisivuilta:

Tarvittaessa voit olla yhteydessä potilas- tai sosiaaliasiamiehiin, jotka auttavat kantelun tekemisessä.

Lait (Finlex)

· Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992

· Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000

Lomakkeet

 

Viimeksi muokattu 14.12.2020