Vaitiolovelvollisuus

Henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus, jonka perusteena ovat useat lait, esim:

Lain mukaan potilaita/asiakkaita koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Huom! Salassapitomääräykset koskevat myös kuolleiden tietoja.

Yhteistoiminta-alue käyttää sähköistä Effica-potilaskertomusta. Sosiaalihuollossa käytetään myös Abilitaa. Henkilöstö on jaettu ryhmiin, joilla on erilaiset oikeudet. Kukin työntekijä pääsee siis käsiksi vain työnsä vaatimiin asiakirjoihin. Lue lisää sähköisestä kertomuksesta sivulta Tietoa Omakanta-palvelusta.

Sekä kertomuksen kopioiden lähettäminen muuhun laitokseen että kopioiden tilaaminen muista laitoksista vaatii kirjallisen suostumuksen. Jos olet antanut suostumuksesi Omakanta-palvelussa, voidaan eräät tiedot hakea sähköisesti kansallisesta potilasarkistosta.

Henkilöstön tietokoneohjelmien käyttöä seurataan käyttölokeilla.

Vaitiolovelvollisuus väistyy

Vaitiolovelvollisuudesta huolimatta potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja voidaan luovuttaa esteettä tahoille, joilla on niihin lakisääteinen oikeus. Huom! Kaikilla työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa esim. lapsen kaltoinkohtelusta. Vaitiolovelvollisuus väistyy, kun kyseessä on törkeä rikos.

Viimeksi muokattu 26.09.2019