Vaitiolovelvollisuus

Terveydenhuollon potilastiedot ja sosiaalihuollon asiakastiedot kootaan Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston ylläpitämään rekisteriin. Henkilökunnalla ja opiskelijoilla on pääsy potilastietoihisi hoitoosi ja palveluihisi tarvittavilta osin. Työn luonne ja lainsäädäntö rajoittavat tietojesi käyttöä. Kun olet hakeutunut palveluun tai hoitoon, se tulkitaan suostumukseksi olemassa olevien, kyseiseen tilanteeseen liittyvien tietojesi tarkasteluun.

Sosiaali- ja terveysviraston henkilökunnalla ja opiskelijoilla on vaitiolovelvollisuus potilaiden/asiakkaiden sairauksista ja henkilökohtaisista asioista, ja tiedot on lain mukaan pidettävä salassa. Perusteeton salassa pidettävien asiakas- ja potilasasiakirjojen sekä muiden arkaluontoisten tietojen käsittely on kiellettyä ja rangaistavaa. Vaitiolovelvollisuutta säädetään useassa laissa, esim.:

Huomaa, että henkilökunnan vaitiolovelvollisuus on voimassa myös sen jälkeen, kun työsuhde on päättynyt, ja se koskee myös kuolleiden potilaiden/asiakkaiden tietoja.

Lue lisää sivulta suostumus.

Yhteistoiminta-alue käyttää sähköistä Lifecare-potilaskertomusta. Sosiaalihuollossa käytetään myös Abilitaa. Henkilöstö on jaettu ryhmiin, joilla on erilaiset oikeudet. Kukin työntekijä pääsee siis käsiksi vain työnsä vaatimiin asiakirjoihin. Lue lisää sähköisistä kertomuksista sivulta Tietoa Omakanta-palvelusta

Terveydenhuollossa vaaditaan kirjallinen suostumuksesi potilaskertomuksesi kopioiden lähettämiseen/tilaamiseen Vaasan sairaanhoitopiirin ulkopuolisiin laitoksiin/ulkopuolisista laitoksista. Jos olet antanut suostumuksesi Omakanta-palvelussa, saadaan tietyt tiedot sähköisesti kansallisesta potilastietoarkistosta. Kotikunnan vaihtuessa sosiaalihuollon piirissä ei tarvita asiakkaan suostumusta asiakasasiakirjojen luovuttamiseksi uuden kotikunnan sosiaalihuoltoon.

Henkilökunnan tietotekniikkaohjelmien käyttöä seurataan lokitietoselvityksen avulla.

Vaitiolovelvollisuus väistyy

Vaitiolovelvollisuudesta huolimatta potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja voidaan luovuttaa esteettä tahoille, joilla on niihin lakisääteinen oikeus. Huom! Kaikilla työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa esim. lapsen kaltoinkohtelusta. Vaitiolovelvollisuus väistyy, kun kyseessä on törkeä rikos.

Lait yllä mainittujen lisäksi (Finlex)

  • Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015
  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009

Lue lisää

Lomakkeet

Viimeksi muokattu 18.11.2019