Patient- och socialombudsmän

Patient- och socialombudsmän ger råd och hjälper vid frågor gällande patientens eller klientens rättigheter. 

I klient-/patientärenden rekommenderar vi kontakt per telefon eller brev p.g.a. datasekretessen.
Vi svarar inte med e-post i klient/patientärenden.

Mera information om verksamheten finns i högra kanten. På respektive sida finns också kontaktuppgifter. 

Har du frågor, ta kontakt!

 

Senast uppdaterad 03.07.2018