Servicesedlar

Genom servicesedlar främjas valfriheten och möjligheterna för dem som anlitar social- och hälsovårdstjänster att skaffa behövliga tjänster hos privata serviceproducenter.

Enligt Lag om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) 1§ är syftet med servicesedlar inom social- och hälsovården att öka valmöjligheterna för klienter och patienter, förbättra tillgången till tjänster samt främja samarbetet mellan den kommunala social- och hälsovården, det kommunala näringslivet och de privata serviceproducenterna.
 
Servicesedeln är ett alternativ som social- och hälsovårdsverket erbjuder för att ordna tjänster åt invånarna. Dessutom producerar social- och hälsovårdsverket service i egen regi.

Med servicesedel kan du själv välja serviceproducent som Social- och hälsovårdsverket har godkänt enligt vissa fastställda kvalitetskriterier.

Klienten kan komma överens med serviceproducenten om andra tjänster utöver de som beviljats med servicesedel men då betalar klienten fullt pris för dem.
 
Som klient har du rätt att vägra ta emot en servicesedel. I sådana fall måste kommunen ordna med tjänster på annat sätt. Som klient kan du inte heller ovillkorligen kräva en servicesedel.

För service som producerats med servicesedel kan man inte få ersättning av FPA eller hushållsavdrag. 

Mera information om servicesedlar för funktionshindrade eller äldre finns i menyn i högra kanten. Där finns också info till producenterna om när, hur och vilken produktion av socialservice ska anmälas till social- och hälsovårdsverket. 

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 17.06.2020