Servicesedlar för äldre

Inom äldreomsorgen kan du använda servicesedlar för tillfällig och regelbunden hemvård, närståendevård med avlastning i hemmet, närståendevård som lagstadgad ledighet med heldygnsvård, för effektiverat serviceboende samt för dagverksamhet. Sedeln har ett fastslaget värde för öppenvårdstjänster. Sedeln för effektiverat serviceboende är beroende av klientens inkomster.

Kommunen betalar ersättning åt serviceproducenten endast för de tjänster som en tjänsteinnehavare har fattat beslut om att bevilja klienten. En eventuell skillnad mellan serviceproducentens pris och värdet på servicesedeln (= självriskandelen) betalar klienten åt serviceproducenten.

Mera info om servicesedlar finns i högra kanten. 

För klienten/patienten

För serviceproducenten

Du som är serviceproducent kan ansöka om att bli godkänd serviceproducent med ansökningsblanketten. Krav och regler framgår i regelboken.

 

Senast uppdaterad 04.06.2020