Servicesedlar för funktionshindrade

Servicesedlar är ett alternativt sätt att ordna personlig assistans då du har beviljats rätt till personlig hjälpare.

Ifall du som kund väljer att använda dig av servicesedlar, kontaktar du själv serviceproducenten för att komma överens om tjänsten och göra ett avtal om servicen. Du kan själv välja din serviceproducent från listan över godkända serviceproducenter. 

Social- och hälsovårdsverket har godkänt serviceproducenterna enligt vissa fastställda kvalitetskriterier.

Servicesedeln har ett fastslaget värde som social- och hälsovårdsverket betalar till serviceproducenten.

Mera information om personlig assistans finns i högra kanten.

Till klienten

Till serviceproducenten

Du som är serviceproducent kan ansöka om att bli godkänd serviceproducent med ansökningsblanketten. Krav och regler framgår i regelboken.

Har du frågor, ta kontakt!

 

Senast uppdaterad 14.11.2019