Kundnöjdhet

För att utvärdera och utveckla vår verksamhet samlar social- och hälsovårdsverket in kundrespons via responsautomater. Utgående från resultatet kan vi räkna ut NPS, ett rekommendationsindex som används internationellt för att mäta kundnöjdhet. NPS-värdet kan ligga mellan -100 och 100. Ett värde över 0 är generellt sett godkänt, ett värde över 50 anses mycket bra. Ju högre värde, desto nöjdare är våra kunder.


Kundnöjdhet januari - februari 2020
Kundnöjdhet december 2019 - januari 2020

Kundnöjdhetsmätaren visade 60 NPS-poäng i januari - februari. I december 2019 - januari 2020 visade mätaren också NPS-poäng. 

Senast uppdaterad 05.03.2020