Kundnöjdhet

För att utvärdera och utveckla vår verksamhet samlar social- och hälsovårdsverket in kundrespons via responsautomater. Utgående från resultatet kan vi räkna ut NPS, ett rekommendationsindex som används internationellt för att mäta kundnöjdhet. NPS-värdet kan ligga mellan -100 och 100. Ett värde över 0 är generellt sett godkänt, ett värde över 50 anses mycket bra. Ju högre värde, desto nöjdare är våra kunder.

 

Kundnöjdhetsmätaren visade 67 NPS-poäng i oktober 2020.Kundnöjdhetsmätaren visade 66 NPS-poäng i september 2020.

Kundnöjdhetsmätaren visade 67 NPS-poäng i oktober 2020. I september visade mätaren 66 NPS-poäng. 

Senast uppdaterad 11.11.2020