Kundnöjdhet

För att utvärdera och utveckla vår verksamhet samlar social- och hälsovårdsverket in kundrespons via responsautomater. Utgående från resultatet kan vi räkna ut NPS, ett rekommendationsindex som används internationellt för att mäta kundnöjdhet. NPS-värdet kan ligga mellan -100 och 100. Ett värde över 0 är generellt sett godkänt, ett värde över 50 anses mycket bra. Ju högre värde, desto nöjdare är våra kunder.

 

nps JANUARINPS December

Kundnöjdhetsmätaren visade 64 NPS-poäng i januari och 65 poäng i december.

Senast uppdaterad 01.02.2021