Kundnöjdhet

För att utvärdera och utveckla vår verksamhet samlar social- och hälsovårdsverket in kundrespons via responsautomater. Utgående från resultatet kan vi räkna ut NPS, ett rekommendationsindex som används internationellt för att mäta kundnöjdhet. NPS-värdet kan ligga mellan -100 och 100. Ett värde över 0 är generellt sett godkänt, ett värde över 50 anses mycket bra. Ju högre värde, desto nöjdare är våra kunder.NPS febr mars ny1
NPS JanuariFebruari

Kundnöjdhetsmätaren visade 55 NPS-poäng i februari - mars 2020. I januari - februari 2020 visade mätaren 60 NPS-poäng. 

Senast uppdaterad 07.04.2020