Kundnöjdhet

För att utvärdera och utveckla vår verksamhet samlar social- och hälsovårdsverket in kundrespons via responsautomater. Utgående från resultatet kan vi räkna ut NPS, ett rekommendationsindex som används internationellt för att mäta kundnöjdhet. NPS-värdet kan ligga mellan -100 och 100. Ett värde över 0 är generellt sett godkänt, ett värde över 50 anses mycket bra. Ju högre värde, desto nöjdare är våra kunder.

 

NPS MARS 2021NPS-mätare visar 72 poäng i februari.

Kundnöjdhetsmätaren visade 65 NPS-poäng i mars och 72 NPS-poäng i februari.

Senast uppdaterad 30.04.2021