Avgifter & fakturering

Under avgifter och fakturering finns information om avgifter, avgiftstak och patientfakturering. 

Se menyn för mera information.

Senast uppdaterad 28.06.2018