Avgifter Barns munhälsovård

Munhälsovården är avgiftsfri för barn och unga 0 - 17 år.

Avgift för outnyttjad mottagningstid

Observera att om den unga, som har fyllt 15 år uteblir utan att annullera en tid hen/vårdnadshavaren reserverat, kan vi debitera en sk. staffavgift 50,80 euro.

Förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården § 25

Senast uppdaterad 03.11.2020