Avgifter Hälso- och sjukvård

 

Vissa avgifter ändrade 1.1.2020

Efter uppnått avgiftstak ändrar vissa avgifter


Patientfakturering
Allmänt om avgifter

Snabblänkar:
Avdelningar
Fullkostnadsersättningar
Hvc-mottagningar
Intyg
Jouren
Köptjänster
Mental- och beroendevård
Polikliniker


Preventivmedlen
Rådgivning
Tal- och näringsterapi
Terapeuter
Vaccinationer
Åtgärdspoliklinik (dagkirurgi)
Övriga avgifter
 


 

Hvc-mottagningarnas avgifter

(primärhälsovårdens öppenvård)

  2020
Barn
 • Debiteras ingen avgift för barn under 18 år
avgiftsfritt
Besök till läkare 3 gånger per kalenderår
 • Därefter, från fjärde besöket avgiftsfritt
20,60 €
Hembesök av läkare

 

18,90 €
Besök till sjukvårdsmottagningens sjukskötare/hälsovårdare 3 gånger per kalenderår
 • Därefter, från fjärde besöket avgiftsfritt
11,40 €
Besök för utdelning av vårdmaterial, livsstilsrådgivning och hälsogranskning
 • Avgiftsfritt
avgiftsfritt
Frontveteraner
 • Primärhälsovårdens öppenvårdsbesök för veteraner hemma från Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre är avgiftsfria
avgiftsfritt

 

Avgift om uteblir utan orsak
 • Av 15 år fyllda som utan orsak uteblir debiteras enligt statsrådets förordning 9.10.1992/912 §25 (5.12.2001)
50,80 €

Vaccinationer
Intyg
Preventivmedel
Studerande & utlänningar

Till början

 

Vaccinationer

  2020
Besöksavgift till läkare
20,60 €
Vaccinationsbesök till sjukskötare/hälsovårdare 3 gånger per kalenderår
 • fr.o.m. 1.8.2017
 • Vaccinationer som inte ingår i nationella vaccinationsprogrammet
 • Från fjärde besöket avgiftsfritt
11,40 €
Nationella vaccinationsprogrammets vaccinationsbesök, vaccin samt booster
 • Även ifall det krävs för utlandsresa
avgiftsfritt
Vaccin för utlandsresa
 • Patienter köper själv vaccin på recept
 • Besöksavgift enligt ovan
Vaccinet + 20,60 €
Vaccin för arbetsresa till utlandet
 • Ordnas via arbetshälsovården
Ordnas via arbetshälsovården

Till början

 

Jourens avgifter

  2020
Besök till läkare 3 gånger per kalenderår
 • Därefter, från fjärde besöket avgiftsfritt
20,60 €
Jouravgift
 • Nattavgift kl. 20 - 08, alla nätter
 • Lördag, söndag, söckenhelg
28,30 €
Besök till specialläkare

 

41,20 €
Besök till sjukskötare 3 gånger per kalenderår
 • Därefter, från fjärde besöket avgiftsfritt
11,40 €
Besök till barnjourens sjukskötare/läkare samt barn under 18 år
 • Avgiftsfritt
avgiftsfritt
Frontveteraner
Jourbesök för veteraner hemma från Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre är avgiftsfria
avgiftsfritt

Till början

 

Poliklinkavgifter

 • (även imon psykiatri)
  2020
Engångsavgift
 • Poliklinikbesök till läkar- eller sjukskötarmottagning/besök
 • Debiteras även för barn under 18 år
 • Frontveteraner se sista punkten
41,20 €
Seriebesök
Besök som planerats minst 3 gånger efter varandra med högst 2 veckors mellanrum eller en gång per månad om intervallen för behandlingen bestäms av terapeutiska skäl
 • Debiteras för högst 45 besök per kalenderår
 • Debiteras inte för barn under 18 år
11,40 €
Hemsjukhus
 • Läkarbesök

18,90 €
 • Annan personal än läkare
12,00 €
Avgiftsfria besök
 • Besök hos cancerskötare
 • Psykologbesök
 • Inom psykiatrin
 • Vissa graviditetsultraljud
avgiftsfritt
Avgift om uteblir utan orsak
Av 15 år fyllda som utan orsak uteblir debiteras enligt statsrådets förordning 9.10.1992/912 § 25 (5.12.2001)
50,80 €
Frontveteraner
Poliklinik- och seriebesök för veteraner hemma från Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre är avgiftsfria inom specialsjukvården (debiteras inte heller i Vasa, Karleby, Seinäjoki eller Tammerfors)
avgiftsfritt

Till början

 

Terapeuter - Rehabiliteringens serviceenhet

Tal- och näringsterapi

  2020
Barn under 18
 • Debiteras ingen avgift för barn under 18 år
avgiftsfritt
Fysioterapi
 • Individuell fysioterapi/behandling
11,40 €
Ergoterapi
 • Individuell ergoterapi/behandling
11,40 €
Lymfaterapi
 • Individuell lymfaterapi/behandling
11,40 €
Grupper
 • Gruppverksamhet/gång
11,40 €
Avgiftsfria besök
 • Hjälpmedelsutlåning
 • Förebyggande besök både individuellt och gruppverksamhet
 • Barn under 18 år
avgiftsfritt

Till början

 

Tal- och näringsterapi

  2020
Barn under 18
 • Debiteras ingen avgift för barn under 18 år
avgiftsfritt
Talterapi
 • Individuell talterapi/behandling
11,40 €
Näringsterapi
 • Individuell näringsterapi/behandling, sjukvård
11,40 €
Grupper
 • Gruppverksamhet/gång
11,40 €
Avgiftsfria besök
 • Hjälpmedelsutlåning
 • Förebyggande näringsterapi
 • Barn under 18 år
avgiftsfritt

Till början

 

Åtgärdspoliklinikavgifter

Debiteras även för barn under 18 år

  2020
Åtgärspoliklinik
 • Åtgärd
41,20 €
Avgift om uteblir utan orsak
Av 15 år fyllda som utan orsak uteblir debiteras enligt statsrådets förordning 9.10.1992/912 § 25 (5.12.2001)
50,80 €

Till början

 

Avdelningarnas vårddygnsavgifter

För patienter under 18 år uppbärs avgift för högst 7 vårddagar/kalenderår

  2020
Kortvårdsavgift
 • Kortvårdsavgift/dygn
48,90 €
Långvårdsavgift
 • Enligt ett avgiftsbeslut som grundar sig på patientens betalningsförmåga
Varierar
Dag- eller nattvård
 • Dag- eller nattvård/dag eller natt
 • Avgiftsfritt inom psykiatrin
22,50 €
Medicinsk rehabilitering
 • Medicinsk rehabilitering/dygn
 • Rehabilitering på avdelning 2
16,90 €
Närstående vårdares ledighet
 • 3 dygn per månad eller högst 36 dygn/år
11,40 €

Till början

 

Mental- och beroendevård

Till början

(PDF) Klientavgifter inom mental- och beroendevård

Till början

 

Rådgivning

  2020
Besök och grupper inom hälsofrämjande och förebyggande hälsovård
 • Barnrådgivning som ingår i rådgivningsprogrammet
 • Mödrarådgivning som ingår i rådgivningsprogrammet
 • Familjerådgivning se punkten preventivmedel
 • Skol- och studerande hälsovård
avgiftsfritt
Vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet samt booster
avgiftsfritt

Till början

 

Intyg

  2020
Körkortsintyg
61,00 €
Hälsointyg för livsmedelsarbetare
 • t.ex. salmonella
20,60 €
HIV-intyg
20,60 €
B-intyg för specialersättningsgilla läkemedel
 • Inom primärhälsovården

avgiftsfritt
 • Inom specialsjukvården
50,80 €
Övriga intyg t.ex.
 • B-intyg
 • C-intyg
 • E-intyg
 • Blanco-intyg
50,80 €
Avgiftsfria intyg
 • Intyg som hör till vården t.ex. sjukintyg
avgiftsfritt

Till början

 

Preventivmedel

  2020
Besök för utprovning av lämpligt preventivmedel
 • Läkarbesöken är avgiftsbelagda
 • > 25-åringar: Preventivmedlets första dos (för 3 månader) avgiftsfri. Efter första dosen är preventivmedlen avgiftsbelagda. Obs! Hormonspiral och p-kapslar hör inte till gratissortimentet.
20,60 € för läkarbesök
> 25-åringar: P-piller första 3 månader
avgiftsfritt
> 25-åringar: NuvaRing första 3 månader
avgiftsfritt
> 25-åringar: Plåster första 3 månader
avgiftsfritt
> 25-åringar: Spiraler
 • Första kopparspiralen är avgiftsfri
 • Hormonspiraler köper patienten själv (inklusive den första) med recept och tar med till mottagningen
Patienten köper själv
> 25-åringar P-kapslar
 • P-kapslar köper patienten själv (inklusive den första) med recept och tar med till mottagningen
Patienten köper själv
< 25-åringar
 • Preventivmedlen är avgiftsfria


avgiftsfritt

Till början

 

Fullkostnadsersättningar

Trafikolycksfall
Försäkringsbolaget debiteras för både patient- och kommunandelen
Arbetsolycksfall
Försäkringsbolaget debiteras för både patient- och kommunandelen
Yrkessjukdomar
Krigsinvalider
 • 20 % eller mera
 • Statskontoret debiteras enligt en årlig kalkyl

Till början

 

Köptjänster

  2020
Barn under 18
 • Debiteras inte för barn under 18 år
avgiftsfritt
Rehabilitering
 • Fysio-, rid-, ergo-, SI-, musik- och talterapi
11,40 €
Psykoterapi
 • per besök
avgiftsfritt

Till början

 

Övriga avgifter

Behandlingar för missbruk
Avgiftsfria
Smittsamma sjukdomar
Avgiftsfria enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016)
Utlänningar
Se Avgifter för utlänningar
Militärintyg
Faktureras åt Österbottens regionbyrå
Asylsökande
Faktureras åt Jakobstads flyktingförläggning
Studerande
Utländska studerande (minst 2 år) och studerande från annan ort i Finland har samma rätt till bashälsovård, tandvård och mentalvårdstjänster som övriga kommuninvånare
Tester/intyg till polisen
Faktureras åt polisen

Till början

Senast uppdaterad 07.05.2020