Avgifter Hälso- och sjukvård

 

Vissa avgifter ändrade 1.7.2021

Efter uppnått avgiftstak ändrar vissa avgifter


Patientfakturering
Allmänt om avgifter

Snabblänkar:
Avdelningar
Fullkostnadsersättningar
Hvc-mottagningar
Intyg
Jouren
Köptjänster
Mental- och beroendevård
Polikliniker


Preventivmedlen
Rådgivning
Tal- och näringsterapi
Terapeuter
Vaccinationer
Åtgärdspoliklinik (dagkirurgi)
Övriga avgifter
 


 

Hvc-mottagningarnas avgifter

(primärhälsovårdens öppenvård)

 

2021

2020


Barn

 • Debiteras ingen avgift för barn under 18 år
avgiftsfritt avgiftsfritt


Besök till läkare 3 gånger per kalenderår

 • Därefter, från fjärde besöket avgiftsfritt
20,60 € 20,60 €


Hembesök av läkare

 18,90 € 18,90 €


Besök till sjukvårdsmottagningens sjukskötare/hälsovårdare

avgiftsfritt 11,40 €


Besök för utdelning av vårdmaterial, livsstilsrådgivning och hälsogranskning

 • Avgiftsfritt
avgiftsfritt avgiftsfritt


Frontveteraner

 • Primärhälsovårdens öppenvårdsbesök för veteraner hemma från Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre är avgiftsfria
avgiftsfritt avgiftsfritt

 

Avgift om uteblir utan orsak

 • Av 18 år fyllda som utan orsak uteblir debiteras enligt statsrådets förordning 9.10.1992/912 §25 (5.12.2001)
50,80 € 50,80 €

Vaccinationer
Intyg
Preventivmedel
Studerande & utlänningar

Till början

 

Vaccinationer

 

2021

2020


Besöksavgift till läkare

20,60 € 20,60 €


Vaccinationsbesök till sjukskötare/hälsovårdare

avgiftsfritt 11,40 €


Nationella vaccinationsprogrammets vaccinationsbesök, vaccin samt booster

 • Även ifall det krävs för utlandsresa
avgiftsfritt avgiftsfritt


Vaccin för utlandsresa

 • Patienter köper själv vaccin på recept
 • Besöksavgift enligt ovan
Vaccinet + 20,60 € Vaccinet + 20,60 €


Vaccin för arbetsresa till utlandet

 • Ordnas via arbetshälsovården
Ordnas via arbetshälsovården Ordnas via arbetshälsovården

Till början

 

Jourens avgifter

 

2021

2020


Besök till läkare 3 gånger per kalenderår

 • Därefter, från fjärde besöket avgiftsfritt
 20,60 € 20,60 €


Jouravgift

 • Nattavgift kl. 20 - 08, alla nätter
 • Lördag, söndag, söckenhelg
28,30 €  28,30 €


Besök till specialläkare

 41,20 € 41,20 €


Besök till sjukskötare

avgiftsfritt 11,40 €


Besök till barnjourens sjukskötare/läkare samt barn under 18 år

 • Avgiftsfritt

avgiftsfritt  avgiftsfritt


Frontveteraner

Jourbesök för veteraner hemma från Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre är avgiftsfria

 avgiftsfritt avgiftsfritt

Till början

 

Poliklinkavgifter

 • (även inom psykiatri)

 

2021

2020


Engångsavgift

 • Poliklinikbesök till läkar- eller sjukskötarmottagning/besök
 • Avgiftsfritt för barn under 18 år
 • Frontveteraner se sista punkten
41,20 € 41,20 €


Seriebesök

Besök som planerats minst 3 gånger efter varandra med högst 2 veckors mellanrum eller en gång per månad om intervallen för behandlingen bestäms av terapeutiska skäl
 • Debiteras för högst 45 besök per kalenderår
 • Debiteras inte för barn under 18 år
11,40 € 11,40 €


Hemsjukhus

 • Läkarbesök


18,90 €


18,90 €
 • Annan personal än läkare
12,00 € 12,00 €


Avgiftsfria besök

 • Besök hos cancerskötare
 • Psykologbesök
 • Inom psykiatrin
 • Vissa graviditetsultraljud
avgiftsfritt avgiftsfritt


Avgift om uteblir utan orsak

Av 18 år fyllda som utan orsak uteblir debiteras enligt statsrådets förordning 9.10.1992/912 § 25 (5.12.2001)

50,80 € 50,80 €

Frontveteraner


Poliklinik- och seriebesök för veteraner hemma från Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre är avgiftsfria inom specialsjukvården (debiteras inte heller i Vasa, Karleby, Seinäjoki eller Tammerfors)

avgiftsfritt avgiftsfritt

Till början

 

Terapeuter - Rehabiliteringens serviceenhet

Tal- och näringsterapi

 

2021


Barn under 18

 • Debiteras ingen avgift för barn under 18 år
avgiftsfritt


Fysioterapi

 • Individuell fysioterapi/behandling
11,40 €


Ergoterapi

 • Individuell ergoterapi/behandling
11,40 €


Lymfaterapi

 • Individuell lymfaterapi/behandling
11,40 €


Grupper

 • Gruppverksamhet/gång
11,40 €


Avgiftsfria besök

 • Hjälpmedelsutlåning
 • Förebyggande besök både individuellt och gruppverksamhet
 • Barn under 18 år
avgiftsfritt

Till början

 

Tal- och näringsterapi

 

2021


Barn under 18

 • Debiteras ingen avgift för barn under 18 år
avgiftsfritt


Talterapi

 • Individuell talterapi/behandling
11,40 €


Näringsterapi

 • Individuell näringsterapi/behandling, sjukvård
11,40 €


Grupper

 • Gruppverksamhet/gång
11,40 €


Avgiftsfria besök

 • Hjälpmedelsutlåning
 • Förebyggande näringsterapi
 • Barn under 18 år
avgiftsfritt

Till början

 

Åtgärdspoliklinikavgifter

Debiteras även för barn under 18 år

 

2021


Åtgärspoliklinik

 • Åtgärd
41,20 €


Avgift om uteblir utan orsak

Av 18 år fyllda som utan orsak uteblir debiteras enligt statsrådets förordning 9.10.1992/912 § 25 (5.12.2001)
50,80 €

Till början

 

Avdelningarnas vårddygnsavgifter

För patienter under 18 år uppbärs avgift för högst 7 vårddagar/kalenderår

 

2021


Kortvårdsavgift

 • Kortvårdsavgift/dygn

 

48,90 €


Långvårdsavgift

 • Enligt ett avgiftsbeslut som grundar sig på patientens betalningsförmåga

 

Varierar


Dag- eller nattvård

 • Dag- eller nattvård/dag eller natt

 • Avgiftsfritt inom psykiatrin

22,50 €


Medicinsk rehabilitering

 • Medicinsk rehabilitering/dygn

 • Rehabilitering på avdelning 2

16,90 €


Närstående vårdares ledighet

 • 3 dygn per månad eller högst 36 dygn/år*

11,40 €


Smärtrehabilitering 

 • 3 dagars period

 


3x 11,40€


Enheten för rehabiliteringsundersökningar 

 • poliklinikavgift

 

41,20 €

 

Till början

 

Mental- och beroendevård

Till början

(PDF) Klientavgifter inom mental- och beroendevård

Till början

 

Rådgivning

 

2021


Besök och grupper inom hälsofrämjande och förebyggande hälsovård

 • Barnrådgivning som ingår i rådgivningsprogrammet
 • Mödrarådgivning som ingår i rådgivningsprogrammet
 • Familjerådgivning se punkten preventivmedel
 • Skol- och studerande hälsovård
avgiftsfritt


Vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet samt booster

avgiftsfritt

Till början

 

Intyg

 

2021


Körkortsintyg

61,00 €


Hälsointyg för livsmedelsarbetare

 • t.ex. salmonella
20,60 €


HIV-intyg

20,60 €


B-intyg för specialersättningsgilla läkemedel

 • Inom primärhälsovården

avgiftsfritt
 • Inom specialsjukvården
50,80 €


Övriga intyg t.ex.

 • B-intyg
 • C-intyg
 • E-intyg
 • Blanco-intyg
50,80 €


Avgiftsfria intyg

 • Intyg som hör till vården t.ex. sjukintyg
avgiftsfritt

Till början

 

Preventivmedel

 

2021


Besök för utprovning av lämpligt preventivmedel

 • Läkarbesöken är avgiftsbelagda
 • > 25-åringar: Preventivmedlets första dos (för 3 månader) avgiftsfri. Efter första dosen är preventivmedlen avgiftsbelagda. Obs! Hormonspiral och p-kapslar hör inte till gratissortimentet.
20,60 € för läkarbesök

> 25-åringar: P-piller första 3 månader

avgiftsfritt

> 25-åringar: NuvaRing första 3 månader

avgiftsfritt

> 25-åringar: Plåster första 3 månader

avgiftsfritt


> 25-åringar: Spiraler

 • Första kopparspiralen är avgiftsfri
 • Hormonspiraler köper patienten själv (inklusive den första) med recept och tar med till mottagningen
Patienten köper själv


> 25-åringar P-kapslar

 • P-kapslar köper patienten själv (inklusive den första) med recept och tar med till mottagningen

 

Patienten köper själv


< 25-åringar

 • Preventivmedlen är avgiftsfria


avgiftsfritt

Till början

 

Fullkostnadsersättningar

Trafikolycksfall

Försäkringsbolaget debiteras för både patient- och kommunandelen

Arbetsolycksfall

Försäkringsbolaget debiteras för både patient- och kommunandelen

Yrkessjukdomar

Krigsinvalider

 • 20 % eller mera
 • Statskontoret debiteras enligt en årlig kalkyl

Till början

 

Köptjänster

 

2021


Barn under 18

 • Debiteras inte för barn under 18 år
avgiftsfritt


Rehabilitering

 • Fysio-, rid-, ergo-, SI-, musik- och talterapi
11,40 €


Psykoterapi

 • per besök
avgiftsfritt

Till början

 

Övriga avgifter

Behandlingar för missbruk

Avgiftsfria

Smittsamma sjukdomar

Avgiftsfria enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016)

Utlänningar

Se Avgifter för utlänningar

Militärintyg

Faktureras Österbottens regionbyrå

Asylsökande

Faktureras Jakobstads flyktingförläggning

Studerande

Utländska studerande (minst 2 år) och studerande från annan ort i Finland har samma rätt till bashälsovård, tandvård och mentalvårdstjänster som övriga kommuninvånare

Tester/intyg till polisen

Faktureras åt polisen

Till början

Senast uppdaterad 18.06.2021