Avgifter Utlänningar

Utlänningar har alltid rätt till brådskande sjukvård. Enligt olika avtal kan patienten ha rätt till viss hälso- och sjukvård. Kostnader debiteras enligt följande:

Utlänning från EU-/EES-land, Schweiz eller land med vilket Finland har avtal

För given vård debiteras samma patientavgifter som av finländska medborgare mot uppvisat bevis. Som bevis godkänns EHIC = European Health Insurance Card (EU-kort) eller E112.
Obs! För nordiska länder godkänns EHIC eller annat ID-bevis. Identitetsbeviset måste vara utfärdat i det nordiska landet var personen är socialförsäkrad vid vårdtillfället.

Eu-bevis kan inte uppvisas

Klienten debiteras patientavgiften och uppmanas att inom en vecka uppvisa ett EU-bevis. Ifall inget bevis uppvisas inom den tiden faktureras klienten även verkliga kostnader.

Eu-bevis ordnas från hemlandet och sänds till faktureringens e-postadress. Se i vänstra kanten.

Utlänning från icke EU-/EES-land eller icke avtalsland

För given vård debiteras totala kostnader (patientavgift och verkliga kostnader).

Vårdavgifter

Besök Patientavgift Verkliga kostnader
Jourläkarbesök 20,60 € - 41,20 € 65,00 € =>
Läkar- och tandläkarbesök 11,40 € - 41,20 € 55,00 € =>
Sjukskötarbesök 0 € - 41,20 € 18,00 € =>
Hälsovårdarbesök 0 € - 41,20 € 18,00 € =>
Avdelningsvistelse 48,90 €/dygn 200,00 €/dygn =>
Rehabiliteringsbesök 11,40 € 15,00 € =>
Intyg 0 € - 61,00 € -

Ersättningsansökan för sjukvårdskostnader i Finland kan i hemlandet lämnas till eventuellt försäkringsbolag eller sjukkassa.

Obetalda vårdkostnader utmäts via hemlandets kronofogde.


Länkar

Senast uppdaterad 07.05.2020