Avgifter Vuxnas munhälsovård

 

Munhälsovårdens tjänster för vuxna över 18 år är avgiftsbelagda. Utöver grundavgiften debiterar vi separata avgifter för behandlingar och undersökningar.

Avgiftens storlek bestäms enligt hur krävande vården är och hur mycket tid den tar.

Utöver avgifterna för vård och undersökningar debiteras de tandtekniska utgifterna för regleringsapparater och protetisk behandling samt utgifterna för specialmaterial enligt de verkliga kostnaderna.


Patientfakturering
Allmänt om avgifter

Snabblänkar:
Besöksavgift
Förebyggande vård

Protetiska åtgärder
Röntgen samt andra motsvarande undersökningar
Undersökningar, granskningar, behandling av sjukdom


 

Besöksavgift

  2020
Munhygienist
 • Avgift per besök
10,20 €
Tandläkare
 • Avgift per besök
13,10 €
Specialtandläkare
 • Avgift per besök
19,20 €
Avgift för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställs
Ifall du har fyllt 18 år och utan en godtagbar orsak uteblir från en mottagningstid som du har reserverat till tandvården debiterar vi en s.k. straffavgift
50,80 €

Till början

 

Röntgen och andra motsvarande undersökningar

Vi debiterar undersökningar och åtgärder enligt svårighetsgrad

  2020
Tandbilder
 • Avgift per bild
8,40 €
Panoramaröntgenundersökningar (ortopantomo)
 • Avgift per bild
18,90 €

Till början

 

Förebyggande vård

  2020
Främjande av munhälsa
 • Åtgärder som hänför sig till främjande av munhälsa enligt grupp SC i åtgärdsklassificeringen
 • Avgift per besök
8,40 €

Till början

 

Undersökningar, granskningar av tänder och behandling av sjukdom

Enligt åtgärdsklassificeringens svårighetsklass, med undantag av de i 4.e punkten angivna protetiska åtgärder

  2020
Svårighetsgrad 0 - 2
 • Avgift per åtgärd
8,40 €
Svårighetsgrad 3 - 4
 • Avgift per åtgärd
18,90 €
Svårighetsgrad 5 - 7
 • Avgift per åtgärd
37,50 €
Svårighetsgrad 8 - 10
 • Avgift per åtgärd
54,90 €
Svårighetsgrad 11 -
 • Avgift per åtgärd
77,00 €

Till början

 

Protetiska åtgärder

Vi debiterar tandtekniska kostnader skilt enligt verkliga kostnader

  2020
Vård av protes
 • med grundering

54,90 €
 • reparation
37,50 €
Protes med akryldelar och helprotes
183,50 €
Kronor och bryggor per tand
183,50 €
Skelettrad protes
222,70 €

Till början

Senast uppdaterad 29.09.2021