Avgiftstak

Avgiftstaket är 683 euro per kalenderår och du får ett frikort efter uppnått avgiftstak. Endast vårdavgifter inom offentlig sjukvård beaktas i avgiftstaket. Avgift för oannullerat besök (straffavgift) och intygsavgifter ingår inte i avgiftstaket. Se hela förteckningen nedan.

Frikort ges från den verksamhetsenhet (sjukhus, hvc, institution) där avgiftstaket uppnåtts. Kunden bör själv följa med när avgiftstaket uppnås. För att få frikort bör kunden uppvisa kvitton eller andra verifikat på betalda vårdavgifter.


Vårdavgifter som ingår i avgiftstaket:

 • Vårdavgift/vårddygn, kortvarig anstaltsvård, intervallvård eller rehabiliteringsvård 48,90 €
 • Dag- eller nattvård på avdelning 22,50 €
 • Medicinsk rehabilitering 16,90 €
 • Vård i serie 11,40 €
 • Individuell fysio, tal- och ergoterapi 11,40 €
 • Läkarbesöksavgift 20,60 €
 • Jourens helg- och nattavgifter 28,30 €
 • Specialläkarbesök på jouren 41,20 €
 • Poliklinikavgift 41,20 €
 • Hemsjukhusavgifterna 18,90 €/12,00 €
 • Åtgärdspoliklinikavgift 41,20 €
 • Sjukskötar-/hälsovårdarbesök 11,40 €

Avgifter för barn under 18 år beaktas vid beräkning för en av vårdnadshavarnas avgiftstak. Vid uppnått avgiftstak ges frikort till en av vårdnadshavarna samt till familjens barn under 18 år.


Efter att avgiftstaket uppnåtts debiteras 22,50 € för:

 • Vårddygn (före uppnått avgiftstak 48,90 €)
 • Kortvarig anstaltsvård (före uppnått avgiftstak 48,90 €)
 • Intervallvård (före uppnått avgiftstak 48,90 €)
 • Rehabiliteringsvård (före uppnått avgiftstak 48,90 €)

Efter att avgiftstaket uppnåtts debiteras inga avgifter för:

 • Dag- eller nattvård på avdelning
 • Medicinsk rehabilitering (hvc/sjukhus 16,90 €, privata 11,40 €)
 • Vård i serie (t.ex. dialys)
 • Individuell fysio-, tal- och ergoterapi
 • Läkarbesök
 • Poliklinikbesök
 • Jouravgift
 • Åtgärdspoliklinikbesök
 • Hemsjukhusbesök
 • Sjukskötar-/hälsovårdarbesök

 

Vårdavgifter som inte ingår i avgiftstaket:

 • Långvarig anstaltsvård (långvårdsavgift)
 • Tjänster under närståendevårdares ledighet (KAL 6b)
 • Hemvård
 • Tandvård
 • Sjuktransport
 • Privat fystioterapi
 • Privata läkarbesöks- och vårddygnsavgifter
 • Vård som ersätts av försäkringsbolag
 • Avgifter som ersätts med stöd av Lag om utkomststöd
 • Intygsavgifter
 • Servicesedels självriskandel
 • Straffavgift (avgift då du uteblir utan orsak)

Har du frågor, ta kontakt!

Senast uppdaterad 23.03.2021